Sollicitatieverlof

Werd je ontslagen en heb je nog een opzegtermijn te presteren?

Neem je zelf ontslag terwijl je nog uitkijkt naar iets anders?

Heb je stress om (snel) een nieuwe job te vinden en te gaan solliciteren?

Hoe regel je dat dan naast je huidige full time baan?

Via sollicitatieverlof!

Sollicitatieverlof : wat is dat?

Heb je ontslag genomen, of heb je ontslag gekregen? Tijdens je opzegtermijn heb je recht op sollicitatieverlof om op zoek te gaan naar nieuw werk. Je hebt dan met behoud van loon recht om afwezig te zijn van je werk en nieuw werk zoeken, nieuw werk voorbereiden of zelfs als je al ergens anders getekend hebt werk zoeken dat nog beter bij je aansluit.

Sollicitatieverlof : wat is dat?

Sollicitatieverlof : wanneer heb je er recht op?

Eigenlijk zijn de regels heel simpel. Je sollicitatieverlof hangt af van of je outplacement volgt en de termijn van je opzegperiode. 

  • Volg je tijdens je opzegtermijn outplacement, dan heb je gedurende de gehele periode 1 dag per week (of 2 halve dagen per week). Je outplacement moet je dan wel tijdens je sollicitatieverlof volgen.
  • Volg je tijdens je opzegtermijn geen outplacement, en is je opzegtermijn langer dan 26 weken?
    • dan heb je 1 halve dag per week de eerste weken en
    • dan heb je 1 dag per week (of 2 halve dagen per week) in de laatste 26 weken
  • Volg je tijdens je opzegtermijn geen outplacement, en is je opzegtermijn minder dan 26 weken? Dan heb je recht op 1 dag per week (of 2 halve dagen per week)

Werk je deeltijds? Dan geldt jouw sollicitatieverlof ook, alleen in verhouding met de te presteren uren uit je arbeidscontract.

Sollicitatieverlof kan je ook niet opsparen of overdragen naar andere weken.

Sollicitatieverlof : hoe vraag je dat aan?

In onderling akkoord beslissen de werkgever en werknemer wanneer het sollicitatieverlof genomen mag worden.

Indien hier geen overeenkomst over is mag de werknemer kiezen en hier de beslissing in nemen, zonder hier misbruik van te maken. De werkgever moet wel op voorhand van de afwezigheid verwittigd worden.

Sollicitatieverlof : hoe vraag je dat aan?

Sollicitatieverlof : kan dat ook als je al een andere job hebt?

Het sollicitatieverlof dient eigenlijk om ander werk te zoeken (of je nu ontslagen bent of zelf ontslag genomen hebt).
Maar wat als je tijdens je opzegtermijn eigenlijk al een andere job hebt? Dan is het niet zo evident om sollicitatieverlof te krijgen, al geeft de wetgeving daar geen duidelijk antwoord op.

  • Je werkgever maakt er geen prbleem van en je sollicitatieverlof wordt toegekend – niet aan de hand.
  • Je werkgever weet dat je ander werk hebt en wilt je sollicitatieverlof niet toekennen – dan is het de rechter die beslist. Let wel: de Federale Overheidsdienst bevestigt dat als een werknemer ander werk gevonden heeft die niet automatisch en definitief uitgesloten kan worden van sollicitatieverlof. Het is immers zo dat het elke werknemer vrij staat om op elk moment op zoek te gaan naar werk dat nog beter past en zo aanspraak te maken op het sollicitatieverlof.

Sollicitatieverlof : waarvoor mag het gebruikt worden

Het sollicitatieverlof mag gebruikt worden voor de verschillende stappen die horen bij nieuw werk zoeken. Dit bevat onder andere:

Sollicitatieverlof : waarvoor mag het gebruikt worden

Sollicitatieverlof : ideaal voor loopbaanbegeleiding

Je sollicitativerlof kan je ook gebruiken voor loopbaanbegeleiding of loopbaanontwikkeling. Wat zijn de modelijkheden?

Welke topics of thema's kunnen aan bod komen bij loopbaanbegeleiding?

Alles wat gelinkt is aan werk kan besproken worden (thema solliciteren kan niet met loopbaancheques).