Werkbaarheidscheque ondersteunt bedrijven en hun medewerkers

De werkbaarheidscheque is opgestart in 2018 door de Vaamse Overheid en haar sociale partners. Het doel was het opzetten van een gezamelijke aanpak voor werkbaar werk, gebaseerd op 3 pijlers:

 • kennis verder ontwikkelen en ontsluiten
 • alle betrokkenen enthousiasmeren
 • aanmoedigen om concreet aan de slag te gaan rond werkbaar werk

om zo de Vlaamse ondernemingen te stimuleren om de werkbaarheid voor hun medewerkers in kaart te brengen én te verbeteren.

Waarom 'werkbaar werk'?

Werkbaar werk is een win-win-win voor zowel de werkgever als de werknemer als de overheid.

 • Werknemers: langer en met meet goesting aan de slag
 • Werkgevers: gedreven, competente en productieve medewerkers
 • Overheid: verhogen van de werkzaamheidsgraad, meer mensen aan de slag in gemiddeld langere loopbaanen

Waarvoor de werkbaarheidscheque inzetten?

De werkbaarheidcheque kan worden ingezet voor

 • het aankopen van een welzijn / werkbaarheid scan, deze scan kan kwalitatief en/of kwantitatief zijn
 • en/of het inkopen van begeleiding

Begeleiding kan onderstaande 3 elementen apart of gecombineerd bevatten

 • rapporteren over de werkbaarheid
 • opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritisering aan de maatregelen of verbeterprojecten
 • monotoring van de veranderingen op vlak van werkbaar werk.

Verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding geldt ook voor

 • aanpassingen van de werkpost en/of arbeidsorganisatie (zolang deze ten goede komen aan de werkbaarheid en veiligheid van de werknemers)
 • competentieoversterking te maken met werkbaar werk
 • psychologisch welbevinden, psychosociaal welzijn van werknemers en werkgevers
 • opstellen van een telewerk beleid

Belangrijk hier is dat de onderneming zich engageert om verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse.

Werkbaarheidcheque inzetten

Voorbeelden voor het inzetten van de werkbaarheidscheque

Dit zijn een aantal mogelijkheden

 • Hoe zorg je ervoor dat we werkplek veilig is en medewerkers zich veilig voelen?
 • Hoe moet werk georganiseerd worden? Zowel op vlak van fysieke uitvoering als processen (aantal toegelat'en klanten, signalisatie, werkprocessen herorganiseren, ...)
 • Waar kunnen medewerkers terecht als ze zich zorgen maken of niet goed in hun vel zitten?
 • Hoe bereid je medewerkers voor op verandering?
 • Hoe ondersteun je medewerker in het omgaan met verandering en onzekerheid?
 • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen ook effectief toepassen (op een manier die werkbaar is)?
 • Hoe kan een duurzaam thuiswerk beleid worden opgezet?
 • Welke andere competenties hebben medewerkers nodig in deze tijden? Hoe leer je hen die aan?
Inzetten werkbaarheidscheque

Wie kan de werkbaarheidscheque aanvragen?

 • Zowel de profit als de social profit sector
 • Zowel grote ondernemingen (inclusief multinationals) als KMO's.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de werkbaarheidscheque

 • Minimum 1 werknemer in dienst hebben
 • De scan omvat een werknemersbevraging (hierin kunnen verschillende componenten aan bod komen)
 • Dit kan enkel met erkende dienstverleners (A-Lissome is hiervoor erkend)
 • Er moet een paritaire gedragenheid zijn (door ondernemingsraad, werknemers, ...
 • De voorwaarden van de-minimis dienen voldaan te zijn (geen andere europese steun voor het project)
 • De middelen worden niet aangewend voor wettelijke verplichtingen maar alles gerelateerd aan werkbaarwerk in corona tijden is een uitzondering
 • Dubbelfinanciering wordt niet toegestaan

Werkbaarheidscheque

Financiering

 • maximaal 10.000 euro subsidie per ondernemingsnummer (enkel die die in Vlaanderen liggen)
 • maximale subsidie: 60% van de totale kosten
 • minimale private inbreng: 40% van de totale kosten
 • bedrijven die niet BTW plichting zijn kunnen de BTW niet in kost brengen

Aanvagen

 • van 1/1/21 tem 31/12/21
 • permanenten oproep tot de middelen zijn uitgeput (1 miljoen euro voor 2021)
 • maximum 3 keer beroep doen op de werkbaarheidscheque
 • projecten lopen maximum 6 maanden
Werkbaar werk

Hoe werkbaarheidscheque aanvragen?

 • Kies een erkende dienstverlener
 • Vraag een offerte aan
 • Vraag je subsidie aan via het ESF, gebruik hiervoor deze link

Wat moet je allemaal ingeven in het systeem?

 • aangeven waaarvoor de werkbaarheidscheque zal worden aangevraagd (scan, actieplan werkbaar werk, monitoring verbeterprojecten, uitbreiding corona of telewerk, ...)
 • je gekozen erkende dienstverlener
 • de offerte van die dienstverlener
 • de totale kost van het project (subsidie en eigen inbreng samen)
 • start en einddatum
  • startdatum : datum aanvraag subsidie
  • einddatum: laatste dag dat er prestaties verricht kunnen worden (maximum 6 maanden na startdatum)
 • verklaring op eer wat betreft de-minimis

 

Vervolg van het proces van werkbaarheidscheques na de aanvraag

Beslissing door Departement Werk en Sociale Economie

 • beslissing ontvang je via mail
 • bij positieve beslissing wordt een subsidiebedrag toegekend, en de projectperiode vastgelegd (max 6 maanden na start)

 

Verrichten van de prestaties tussen start en einddatum

 • door een erkende dienstverlener
 • enkel voor de goedgekeurde acties
 • binnen de afgesproken termijn

 

Afrekening kosten via rapportering

 • ontvangst van 1 of meerdere facturen van de erkende dienstverlener. facturen dienen te voldoen aan
  • naam en registratienummer van de dienstverlener
  • totaal factuurbedrag, inclusief en exclusief BTW
  • gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde prestaties
  • data van de geleverde prestaties
  • factuurdatum
 • rapportering in de online applicatie waar je ook je aanvraag deed
  • maximum 2 maanden na het einde van het project
  • 1 rapport per project
  • 1 of meerdere facturen van de erkende dienstverlening
  • enkel voor de activiteiten waar een positieve projectbeslissing kwam
  • niet-BTW plichtige organisatie BTW niet inbrengen als kost

 

Uitbetaling

 • binnen 1 maand na indiening van de afrekening

Interessante websites

Vraag een offerte aan

Annelies Quaegebeur

02/478.11.08
annelies@a-lissome.be

Hoofdzetel
Kruidtuinlaan 3
1780 Wemmel

BE 0502.788.117

Hubs

Wij hebben hubs op een 50 tal locaties in Vlaanderen en Brussel