Menselijke kant van verander management

In de steeds sneller evoluerende maatschappij wordt meer en meer de mens in en tijdens de verandering uit het oog verloren. En dat is heel erg jammer want het zijn net die mensen die ervoor kunnen zorgen dat een operationele verandering vlotter verloopt. Welke functies vallen weg/worden gecreëerd en wie zal die invullen is meer dan alleen maar postjes vullen. Welke medewerker heeft de capaciteiten? Wie wil waar naartoe groeien? Wat zijn motivatoren om aan de slag te gaan? Dat is niet te vinden in een CV of profielschets en komt pas naar boven als hier een open klimaat voor bestaat waar naar de mens an sich geluisterd wordt.

Ook hier is coaching dus een enorme meerwaarde!

"Change begins with the person who wants the change." Marilee Adams