Opzegtermijn berekenen

 • Ben jij net ontslagen?
 • Wil je je voorbereiden om zelf ontslag te nemen?
 • Hoe zit het met je opzegtermijn? Hoe lang is die?
 • Kan mijn opzegtermijn verlengd worden? In welke omstandigheden?
 • Hoe zit het sollicitatieverlof?

Wist je trouwens dat je loopbaanbegeleiding met VDAB loopbaancheques kan volgen tijdens je opzegtermijn? Dit om ervoor te zorgen dat je weet wat je wilt en op de juiste manier op zoek kan naar werk dat echt bij je past!

Opzegtermijn berekenen : waarvan is die afhankelijk?

De startdatum van je arbeidsovereenkomst is bepalend voor het berekenen van je opzegtermijn, of je nu ontslagen bent of zelf ontslag neemt.

Sinds 1 januari 2014 gelden immers nieuwe opzegtermijnen waar je rekening moet mee houden. Afhankelijk van of je arbeidsovereenkomst dus voor of na 1 januari 2014 is gestart zal je een verschillende opzegtermijnen hebben.

Je opzegtermijn zal ook verschillend zijn afhankelijk of je zelf ontslag geeft of krijgt.

Ook de vorm van ontslag kan van invloed zijn: met een verbrekingsvergoeding verschilt van het presteren van een opzegtermijn.

Je kan via verschillende kanalen je opzegtermijn laten berekenen, of zelf berekenen. Hieronder een aantal mogelijkheden (de voorbeelden met linken berekenen online je opzegtermijn):

 • Sociale secretariaten: SD worx, Liantis, Attentia,  Partena, Xerius, Securex, Besox, Group S, Acerta, …
 • Vakbonden: ACV, ABVV, ACLVB, …
 • Advocatenkantoren met specialisatie in sociale wetgeving en arbeidsrecht: Claeys & Engels, …
 • HR consulting bedrijven

Opzegtermijn voor Arbeidsovereenkomst gestart voor 1/1/2014

Is je arbeidsovereenkomst gestart voor 1/1/2014 doe je een optelsom van 2 opzegtermijnen. Op de website van FOD WASO Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) vind je hier meer informatie over:

Opzeggingstermijn voor arbeidsovereenkomst gestart voor 01/01/2014, ontslag door de werkgever

Opzeggingstermijn voor arbeidsovereenkomst gestart voor 01/01/2014, ontslag door de werknemer

 

Opzegtermijn voor Arbeidsovereenkomst van na 1/1/2014, Ontslag door werkgever

 • anciënniteit: opzeggingstermijn
 • 0 - 3 maanden: 1 week
 • 3 - 4 maanden: 3 weken
 • 4 - 5 maanden: 4 weken
 • 5 - 6 maanden: 5 weken
 • 6 - 9 maanden: 6 weken
 • 9 - 12 maanden: 7 weken
 • 12 - 15 maanden: 8 weken
 • 15 - 18 maanden: 9 weken
 • 18 - 21 maanden: 10 weken
 • 21 - 24 maanden: 11 weken
 • 2 - 3 jaar: 12 weken
 • 3 - 4 jaar: 13 weken
 • 4 - 5 jaar: 15 weken
 • 5 - 6 jaaar: 18 weken
 • 6 - 7 jaar: 21 weken
 • 7 - 8 jaar: 24 weken
 • 8 - 9 jaar: 27 weken
 • 9 - 10 jaar: 30 weken
 • 10 - 11 jaar: 33 weken

Meer informatie vind je hier.

Opzegtermijn voor Arbeidsovereenkomst van na 1/1/2014, Ontslag door werknemer

 • anciënniteit: opzeggingstermijn
 • 0 - 3 maanden: 1 week
 • 3 - 6 maanden: 2 weken
 • 6 - 12 maanden: 3 weken
 • 12 - 18 maanden: 4 weken
 • 18 - 24 maanden: 5 weken
 • 2 - 4 jaar: 6 weken
 • 4 - 5 jaar: 7 weken
 • 5 - 6 jaar: 9 weken
 • 6 - 7 jaar: 10 weken
 • 7 - 8 jaar: 12 weken
 • + 8 jaar: 13 weken

Meer informatie vind je hier.

Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques tijdens je opzegtermijn

Zit jij in je opzegtermijn? Dan kan je normaalgezien nog beroep doen op de VDAB loopbaancheques voor loopbaanbegeleiding. Kijk hier zeker de voorwaarden na. Wat zijn thema's die we kunnen bespreken?

Is je opzegtermijn voorbij of is er een andere reden dan je geen recht hebt op loopbaancheques, ook dan hebben we een aanbod loopbaanbegeleiding voor je.

Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques tijdens je opzegtermijn

Laat je begeleiden door een goede loopbaancoach

Natuuriljk is het van belang dat je je laat begeleiden door een instituut dat erkend is als partner voor de VDAB (om met loopbaancheques te mogen werken). A-Lissome is daarin een zeer goede keuze zeggen onze klanten!

Even belangrijk is dat je kiest voor een goede loopbaancoach, één die echt bij je past. Een die zich aanpast aan jouw noden en samen met jou een antwoord zoekt op je loopbaanvraag.

Sollicitatieverlof tijdens je opzegtermijn

Zit jij als werknemer in je opzegtermijn? Dan heb jij recht op sollicitatieverlof, los van

 • Of je ontslagen bent of ontslag nam

 • Of je al een nieuwe job hebt of niet.

Dit sollicitatieverlof is met behoud van loon en hangt af van de duurtijd van je opzegtermijn:

 • Voor de laatste 26 weken van je opzeg: een halve dag per week

 • De laatste 26 weken van je opzeg: 2 halve dagen per week of 1 volledige dag

Heb je ook recht op outplacement tijdens je opzeg, dan krijg je tijdens de hele periode een volledige dag sollicitatieverlof (zonder rekening te houden met de 26 weken).

Sollicitatieverlof tijdens je opzegtermijn
Sollicitatieverlof tijdens je opzegtermijn aantal dagen

Opzegtermijn : wanneer wordt die verlengd?

Wat is het impact van vakantie en ziekte op je opzegtermijn? Dat hangt af van wie opzegt.

Je neemt zelf ontslag:

 • Je opzegtermijn wordt niet verlengd als je vakantie neemt, los van hoe lang je vakantie neemt.
 • Je opzegtermijn wordt niet verlengd als je ziek bent, los van hoe lang je ziek bent.

Je wordt ontslagen:

 • Je opzegtermijn wordt verlengd met de lengte van je (collectieve) verlof.
 • Je opzegtermijn wordt verlengd met de lengte van je ziekteperiode (het aantal ziektedagen).

Doe de loopbaantest (5 minuten)

Misschien ben je net ontslaan en had je zoiets van 'dat was de job van mijn leven'

>> doe de loopbaantest om na te gaan of het inderdaad de job van je leven was.

Misschien neem je zelf ontslag omdat je voelt dat er iets niet juist was en kon je er de vinger niet op leggen

>> doe de loopbaantest om te achterhalen waar het scheefliep/scheefloopt.