Ontslag genomen of gekregen?

Heb jij (net) je ontslag gekregen? Of denk je eraan om je ontslag te nemen? 

Dan zit je ongetwijfeld met een heel aantal vragen waar je een antwoord op zoekt. We bundelen ze graag zodat jij al verder kan.

 • Hoe lang is je opzegtermijn? In welke omstandigheden kan die verlengd worden?
 • Wanneer heb je wel of niet recht op sollicitatieverlof?
 • Wanneer heb je recht op outplacement?
 • Kan je werkgever je ontslagen tijdens ziekte?
 • Ga je een zelfde job ergens anders doen, overweeg je een carrière-switch of wil je starten als zelfstandige?
 • ...

Ontslag - Opzegtermijn: hoe lang is die en kan die verlengd worden?

Je opzegtermijn hangt af van een aantal factoren

 • of je zelf ontslag neemt of gekregen hebt
 • je aantal jaren anciënniteit
 • de startdatum van je arbeidsovereenkomst

Ontslag - Sollicitatieverlof: heb jij er recht op?

Tijdens je opzegperiode heb je recht op sollicitatieverlof, los van of je je ontslag gekregen heb of gegeven.

De basis is simpel: je sollicitatieverlof wordt bepaald door je opzegperiode en of je outplacement volgt of niet.

 • als je geen outplacement volgt:
  • 1 volledige of 2 halve dagen per week, de laatste 26 weken van je opzeg
  • een halve dag, voor die 26 weken opzeg
 • als je outplacement volgt: 1 volledige of 2 halve dagen per week de gehele periode

 

Sollicitatieverlof, heb je er recht op?

Ontslag - Outplacement : wat is het en heb je er recht op?

Wanneer je door je werkgever ontslagen bent is die in bepaalde gevallen verplicht om je outplacement aan te bieden. Dit hangt af van een aantal verschillende factoren. Blijk jij geen recht te hebben op outplacement dan kan je je werkgever er wel om vragen.

Outplacement : wat is dat?

Outplacement is een geheel van diensten dat door een outplacementkantoor wordt aangeboden om zo snel mogelijk gepast werk te vinden, hetzij in loondienst of op te starten als zelfstandige. Deze ontslagbegeleiding wordt betaald door de werkgever.

 

Outplacement : welke diensten worden aangeboden?

Ontslagbegeleiding kan bestaan uit een heel verscheiden aanbod van diensten. We lijsten er enkele op

 • Emotioneel verwerken van het ontslag
 • Ontdekken van competenties en talenten
 • In kaart brengen van waarden, favoriete sectoren en beroepen
 • Voorbereiden van een carrière switch
 • Begeleiding in het opstarten van een zelfstandige activiteit
 • Opstellen van CV, motivatiebrief, LinkedIn profiel
 • Administratieve en logistieke ondersteuning
 • ...

Outplacement : heb jij er recht op?

Individueel ontslag

Je werkgever is verplicht je outplacement begeleiding aan te bieden als die je ontslaat, als

 • je opzegtermijn minstens 30 weken is (of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken): algemeen stelsel
 • je 45 jaar of ouder bent én minstens 1 jaar anciënniteit in dat bedrijf hebt, je opzegtermijn is minder dan 30 weken (of minder dan 30 weken verbrekingsvergoeding) - bijzonder stelsel
 • je werkgever, na een re-integratieperiode, medische overmacht inroept

In alle andere gevallen is je werkgever niet verplicht om outplacement aan te bieden, bijvoorbeeld bij dringende reden, in onderling overleg, ... Je werkgever kan het eventueel vrijwillig aanbieden (via CAO51) of je kan er naar vragen.

Collectief ontslag

Indien de werkgever overgaat tot collectief ontslag in het kader van een herstructurering wordt er een tewerkstelllingscel opgericht voor alle betrokken werknemers.

Ontslag en Outplacement

Vraag gratis meer informatie over ontslag en ontslagbegeleiding

Annelies Quaegebeur

02/478.11.08
annelies@a-lissome.be

Hoofdzetel
Kruidtuinlaan 3
1780 Wemmel

BE 0502.788.117

Hubs

Wij hebben hubs op een 50 tal locaties in Vlaanderen en Brussel