Outplacement - Collectief ontslag

Staat er een reorganisatie of herstructurering voor de deur, waarvoor een tewerkstellingscel moet worden opgericht?

Of dwingen een overname of fusie je tot een collectief ontslag?

A-Lissome zorgt voor professionele begeleiding van je medewerkers, zowel bij collectief als individueel ontslag.

Wanneer wordt gesproken van een collectief ontslag?

Er wordt gesproken van een collectief ontslag bij bedrijven met

 • Minder dan 12 medewerkers: minimum de helft van de medewerkers wordt ontslagen
 • 12 of meer tot en met 20 medewerkers: minimum 6 medewerkers worden ontslagen
 • 21 of meer tot en met 99 medewerkers: minimum 10 medewerkers worden ontslagen
 • 100 of meer medewerkers: minimum 10% medewerkers worden ontslagen

Dit is los van leeftijd en anciënniteit van de medewerker.

2 voorwaarden waaraan voldaan moet zijn

 • De medewerker moet in dienst zijn op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag
 • De medewerker moet ontslagen worden tijdens de periode van herstructurering

Onder medewerker wordt ook verstaan

 • Uitzendkrachten
 • Tijdelijke werknemers

Indien deze minimum 1 jaar ononderbroken anciënniteit in het bedrijf hebben.

Outplacement - Collectief ontslag - Wanneer moet de werkgever geen outplacement aanbieden?

Sommige werkgevers zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van outplacement in geval van herstructurering. Dit geld bij

 • Ontslag om wille van dringende reden
 • Bedrijven tot en met 20 medewerkers (tenzij ze werknemers willen laten vertrekken via brugpensioen op een lagere leeftijd dan normaal- 58 jaar en minimum 38 jaar anciënniteit)
 • PC 327

Outplacement - Collectief ontslag - Oprichten herstructureringscel

Samenstelling van de herstructureringscel

 • Gewest (VDAB, Actiris, Forem) – deze heeft de directie functie
 • De werkgever
 • De vakbond
 • Sociaal opleidingsfonds

Duurtijd tewerkstellingscel

Geimpacteerde medewerkers dienen ingeschreven te zijn in de tewerkstellingscel.

 • Start bij het eerste ontslag (deadline oprichting tewerkstellingscel)
 • Tot 3 of 6 maanden na het laatste ontslag
  • 3 maand indien de laatste persoon die ontslagen wordt minder dan 45 jaar is
  • 6 maand indien de laatste persoon die ontslagen wordt 45 jaar is, of ouder

Outplacement - Collectief ontslag - Kosten en sancties

De kosten voor het collectief outplacement traject worden altijd gedragen door de werkgever of de sector.

Er is geen budget vastgesteld. Meestal wordt er een officiële tendering gedaan.

Wat betreft sancties zijn er geen voor de werkgever (aangezien die ook mee wordt begeleid via de tewerkstellingscel). Voor de werknemer kan er een inhouding van 4 tot 52 weken werkloosheidsuitkering gebeuren aangezien een weigering of het niet volgen van outplacement aangeeft dat niet alle moeite werd gedaan om nieuw werk te vinden.

Outplacement collectief ontslag kosten en sancties

Outplacement - Collectief ontslag - Aantal uren, fasering en waarborg

De duurtijd van het outplacement is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker:

 • Werknemer jonger dan 45 jaar: 30u op 3 maanden

 • Werknemer van 45 jaar of ouder: 60u op 6 maanden

Fasering is niet verplicht.

Er is geen waarborg of garantie verplicht (die wordt dikwijls wel vrijwillig aangeboden).

Outplacement - Collectief ontslag - Financiële voordelen

Terugbetaling van outplacement kosten in Vlaanderen

Terugbetaling van outplacement kosten wordt geregeld door de gewesten en gebeurt enkel in het kader van herstructurering bij collectief ontslag (dus niet bij faillissement). Terugbetaling kan gebeuren aan de werkgever of de sector (6 tot 12 maanden na het outplacement).

In Vlaanderen moet de zetel van de onderneming in het Vlaams gewest liggen en moeten de geïmpacteerde medewerkers ingeschreven zijn bij de VDAB. Minstens 30u outplacement gevolgd hebben is geen voorwaarde voor terugbetaling in Vlaanderen, wel een outplacement aanbod gekregen hebben.

Op welke bedragen kan er gerekend worden?

 • 450 euro als de werknemer minder dan 45 jaar is
 • 900 euro als de werknemer 45 jaar of ouder is

De betaling gebeurt in 2 schijven

 • 80% als basis
 • 20% op basis van het resultaat, 3 maanden na het outplacement

Voordelen voor de werknemer

Een werknemer die na collectief ontslag een outplacement programma heeft gevolgd krijgt een vermindering van sociale bijdragen: 400 euro per kwartaal, maximum 3 kwartalen.

Outplacement wetgeving in een notendop

Zie je het bos door de bomen niet meer in de outplacement wetgeving? Wij maakten een handig over zicht voor jou.

Outplacement wetgeving in een notendop

Aanmelden

Neem contact op voor een offerte op maat

Annelies Quaegebeur

02/478.11.08
annelies@a-lissome.be

Hoofdzetel
Kruidtuinlaan 3
1780 Wemmel

BE 0502.788.117

Hubs

Wij hebben hubs op een 50 tal locaties in Vlaanderen en Brussel