Outplacement - Bijzonder stelsel

In bepaalde situaties is een werkgever verplicht om zijn medewerker outplacement aan te bieden indien die de werknemer ontslaat.

Outplacement - Bijzonder stelsel - Voorwaarden

De werkgever is verplicht een outplacement aanbod te doen indien aan deze voorwaarden is voldaan

 • Ontslag gebeurt door de werkgever (geen ontslag door de werknemer, noch in onderling overleg)
 • De werknemer is minimum 45 jaar (of ouder) én heeft minimum 1 jaar ononderbroken anciënniteit bij de werkgever
 • Opzeg is minder dan 30 weken (of vergelijkbare opzegvergoeding)
 • Enkel voor de privé sector
 • Het is geen ontslag om dringende reden, noch ontslag in onderling overleg

Dit bijzonder stelsel wordt ook CAO82 of CAO82bis genoemd.

Wil je je opzegtermijn kennen? Bereken het hier.

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan zijn dit misschien nog mogelijkheden

Voorwaarden outplacement bijzonder stelsel ontslagbegeleiding

Outplacement - Bijzonder stelsel - Wanneer moet de werkgever geen outplacement aanbieden?

Op de voorwaarden van het bijzondere stelsel zijn er een aantal uitzonderingen. De werkgever hoeft geen outplacement aan te bieden bij

 • Medewerkers die minder dan halftijds werken *
 • Medewerkers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt (62 of ouder zijn, of 42 of meer jaar loopbaan hebben) na de periode van hun opzegtermijn/opzegvergoeding *
 • Medewerkers uit PC 327 *
 • Ontslag om dringende reden of ontslag bij onderling overleg

* vraagt de medewerker toch om outplacement (dit moet gebeuren binnen de 2 maanden na de kennisgeving van het ontslag), dan is de werkgever verplicht om dit toch aan te bieden

Outplacement - Bijzonder stelsel - Kosten en sancties

De kosten voor het outplacement traject worden altijd gedragen door de werkgever.

Er is geen budget vastgesteld voor outplacement, niet voor ontslag met een opzegtermijn, noch voor ontslag met een opzegvergoeding. De werkgever doet een voorstel aan de werknemer wat betreft outplacementkantoor en -programma. De werknemer kan dit goedkeuren of een tegenvoorstel doen.

Ontvangt de werkgever geen reactie van de werknemer, of een weigering, dan zal er geen outplacement volgen.

Indien de werkgever geen (goed of geldig) voorstel doet kan die daarvoor gesanctioneerd worden met een boete van 1800 euro.

Indien de werknemer niet ingaat op het outplacement aanbod zit de kans erin dat die voor 4 tot 52 weken geschorst worden van de werkloosheidsuitkering.

Ben je op zoek naar outplacement begeleiding voor jezelf of voor een van je medewerkers? Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie of een offerte op maat.

Outplacement - Bijzonder stelsel - Aantal uren, fasering en waarborg

Bij een individueel ontslag dat voldoet aan het bijzonder stelsel kan je hier rekening mee houden

 • 60u begeleiding in 12 maanden
 • Waarborg van 3 maanden: start je tijdens je outplacement een nieuwe job in loondienst en neem je daar toch ontslag of wordt je ontslagen binnen de 3 maanden na start? Dan kan je je overgebleven outplacement uren verder opnemen binnen het totaal van de oorspronkelijke 12 maanden. Dit verzoek dient binnen de maand van dit nieuwe ontslag te gebeuren.
 • Er zijn 3 fases (uren mogen ook sneller worden opgenomen)
  • Minimum 20u gedurende max. 2 maanden
  • Minimum 20u gedurende max. 4 maanden
  • Minimum 20u gedurende max. 6 maanden
 • De outplacement begeleiding start
  • bij het presteren van en pzegtermijn: na de opzegtermijn
  • bij een ntslagvergoeding: bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Outplacement - Bijzonder stelsel - Inhoud traject

Als je bij A-Lissome je outplacement traject volgens het bijzonder stelsel bolgt kan je erop rekenen dat je programma wordt aangepast aan jouw noden. In een intakegesprek gaan we na welke onderwerpen je het meest interesseren om mee aan de slag te gaan. Die leggen we naast heel ons aanbod zodat jij eruit kan kiezen wat je wenst. We werken dus volledig op maat.

Wil je graag je communicatievaardigheden verbeteren, de arbeidsmarkt beter leren kennen, loonsonderhandelingen voeren als de beste, moeilijke gesprekken kunnen aangaan, je eerste stappen zetten in je nieuwe job? Dit en nog veel meer behoort tot de mogelijkheden.

Outplacement - Bijzonder stelsel - Procedure

Hoe zit dat dan juist? Wie moet wat doen en tegen wanneer?

Opzegtermijn

De werkgever doet de medewerker een schriftelijk aanbod binnen de 15 dagen na het einde van de opzeg/na einde van de arbeidsovereenkomst. Via aangetekend schrijven.

De medewerker heeft dan 1 maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod of doet een alternatief voorstel. Via aangetekend schrijven of een dubbel door de werkgever getekend.

Doet de werkgever geen (geldig) aanbod binnen de 15 dagen, dan kan de werknemer de werkgever in gebreke stellen. Hiervoor is ook een termijn van maximum 1 maand voorzien

Opzegvergoeding

De werkgever doet de medewerker een schriftelijk aanbod binnen de 15 dagen na het einde van de samenwerking. Via aangetekend schrijven.

De medewerker heeft dan 1 maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod of doet een alternatief voorstel. Via aangetekend schrijven of een dubbel door de werkgever getekend.

Doet de werkgever geen (geldig) aanbod binnen de 4 weken, dan kan de werknemer de werkgever in gebreke stellen. Hiervoor is ook een termijn van maximum 9 maanden voorzien

Aanmelden

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan

Annelies Quaegebeur

02/478.11.08
annelies@a-lissome.be

Hoofdzetel
Kruidtuinlaan 3
1780 Wemmel

BE 0502.788.117

Hubs

Wij hebben hubs op een 50 tal locaties in Vlaanderen en Brussel