Outplacement - Medische overmacht

Het 3e stelsel dat in werking kan treden bij individueel ontslag, daar is eigenlijk geen letterlijke sprake van ontslag. De werkgever moet vaststellen dat er sprake is van medische overmacht. Dit kan echter alleen maar na het doorlopen en beëindigen van een reïntegratieperiode. Deze reïntegratieperiode vindt plaats na (langdurige) afwezigheid van de werknemer (bij ziekte, ongeval, …). De werkgever beroept zich dan op definitieve arbeidsongschiktheid om de arbeidsovereenkomst stop te zetten.

Dit geld dus niet bij

  • dringende reden
  • onderling overleg
  • de werknemer zelf die medische overmacht inroept
  • medewerkers die een gelijkwaardige ontslagbegeleiding krijgen via hun sectoraal fonds

De wetgeving is hier terug te vinden.

Is er geen medische overmacht vastgesteld door de werkgever dan zijn er nog andere mogelijkheden van outplacement met individueel ontslag.

Outplacement - Medische overmacht - Kosten en sancties

De kosten voor het outplacement traject worden altijd gedragen door de werkgever.

Het budget vastgesteld voor outplacement, is vastgesteld op 1800 euro + BTW.

De werkgever doet een voorstel aan de werknemer wat betreft outplacementkantoor en -programma. De werknemer kan dit goedkeuren of een tegenvoorstel doen.

Ontvangt de werkgever geen reactie van de werknemer, of een weigering, dan wordt geen ontslagbegeleiding opgestart.

Er zijn geen sancties voorzien, noch voor de werknemer, noch voor de werkgever.

Ben je op zoek naar outplacement begeleiding voor jezelf of voor een van je medewerkers? Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie of een offerte op maat.

Voorwaarden outplacement medische overmacht ontslagbegeleiding

Outplacement - Medische overmacht - Aantal uren, fasering en waarborg

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht, kan je hier rekening mee houden

  • 30u begeleiding in 3 maanden
  • Waarborg van 3 maanden: start je tijdens je outplacement een nieuwe job in loondienst en neem je daar toch ontslag of wordt je ontslagen? Dan kan je je overgebleven outplacement uren verder opnemen binnen de 6 maanden na opstart van de outplacement. gebeuren.
  • Er zijn geen fases voorzien
  • De outplacement begeleiding start bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Outplacement - Medische overmacht - Inhoud traject

Iedereen heeft specifieke talenten en vaardigheden. Ook als je bij je werkgever je huidige functie niet meer kan doen, voor welke reden dan ook. Samen spelen we in op de noden en loopbaanvragen die je hebt naar aanleiding van je ontslag. We gaan ook op zoek naar werk dat bij je past, rekening houdend met jouw specifieke situatie.

De onderwerpen kunnen zeer divers zijn: verwerken van het ontslag, in kaart brengen van je kwaliteiten, bepalen welke soort werkgever het beste bij je past, hoe je mogelijke 'beperking' bespreekbaar maken bij je nieuwe werkgever, opstart op een nieuwe job, ... we passen ons programma aan op jouw maat!

Outplacement - Medische overmacht - Procedure

Hoe zit dat dan juist? Wie moet wat doen en tegen wanneer?

De werkgever doet de medewerker een schriftelijk aanbod binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

De medewerker heeft dan 4 weken tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod of doet een alternatief voorstel.

Doet de werkgever geen (geldig) aanbod binnen de 15 dagen, dan kan de werknemer de werkgever in gebreke stellen. Hiervoor is ook een termijn van maximum 4 weken voorzien.

Aanmelden

Vraag hier je offerte op maat aan

Annelies Quaegebeur

02/478.11.08
annelies@a-lissome.be

Hoofdzetel
Kruidtuinlaan 3
1780 Wemmel

BE 0502.788.117

Hubs

Wij hebben hubs op een 50 tal locaties in Vlaanderen en Brussel