Vrijwillig outplacement

Vrijwillig outplacement bij individueel ontslag wilt zeggen dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om outplacement aan de ontslagen medewerker aan te bieden. De medewerker kan bediende, leidinggevende of zelfs directie zijn. CAO51 biedt een rechtskader aan werkgevers die begeleiding op vrijwillige basis aanbieden.

Vrijwillig outplacement : voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet er voldaan worden om vrijwillig outplacement aan te bieden volgens CAO51?

  • Werkgever is uit de privésector
  • Schriftelijke toestemming door de ontslagen werknemer is essentieel
  • Ongeacht de leeftijd of anciënniteit van de medewerker
  • Waarborg kan (vrij te kiezen) gedurende een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de begindatum van de nieuwe baan, om de begeleiding te hervatten

Vrijwillig outplacement : kosten en sancties

De kosten voor het outplacement traject worden gedragen door de werkgever.

Aangezien dit een vrijwillig outplacement is bepaalt de werkgever zelf de duurtijd en de kostprijs, ‘tot de werknemer een nieuwe betrekking heeft’, en maximum 2 jaar. Dikwijls zie je een minimum van 3 maanden voorkomen (maar dat is niet wettelijk opgelegd).

Er zijn geen sancties. Noch voor de werkgever noch voor de werknemer zijn er sancties aan verbonden aangezien het een vrijwillig aanbod is.

Vrijwillig outplacement : vraag vrijblijvend een offerte op maat

Wil je je werknemer graag vrijwillig outplacement aanbieden? En deze zo echt wel goed ondersteunen zodat hij/zij een ambassadeur van jullie is en blijft?

Contacteer ons voor meer uitleg en informatie. We bezorgen je graag een offerte op maat. In onderling overleg bepalen we de inhoud, frequentie, locatie, … zodat uw medewerker een mooie nieuwe start kan maken.

Ook voor executives kunnen we een uitgebreid en mooi aanbod doen.

Vraag hier je offerte op maat aan

Annelies Quaegebeur

02/478.11.08
annelies@a-lissome.be

Hoofdzetel
Kruidtuinlaan 3
1780 Wemmel

BE 0502.788.117

Hubs

Wij hebben hubs op een 50 tal locaties in Vlaanderen en Brussel