Burn-out

 • Wil je meer inzicht in wat een burn-out is en wat de oorzaken zijn?
 • Stel je je de vraag of je afstevent op een burn-out? Herken je wat symtomen die in die richting leiden? Wil je weten hoe je een burn-out nog kan voorkomen?
 • Zit je al in een burn-out en kijk je uit naar grondig herstel?
 • Ben je voldoende hersteld van een burn-out en wil je terug naar het werk?

Wat is een burn-out?

Over burn-out bestaat geen eenduidige definitie. Een burn-out is een gevoel van opgebrand zijn, een energiestoornis. Het treedt op na langdurige klachten van overspanning en is er in principe niet zomaar plots. In de aanloop naar de burn-out zullen er al heel wat signalen zichtbaar geweest zijn, ook al heb je die zelf niet gezien of genegeerd.

Belangrijke kanttekening: je hebt een burn-out. Je bent je burn-out niet.

Oorzaken burn-out

Er bestaan heel wat mogelijke oorzaken voor een burn-out en die hoeven niet alleen in het professionele leven of niet alleen in het privé leven te liggen. Dikwijls is het een combinatie van factoren.

 •  Ongunstige werkomstandigheden
 • Persoonlijkheidkenmerken
 • Factoren buiten het werk
 • Erfelijke factoren

Ongunstige werkomstandigheden

Een aantal voorbeelden

 • Hoge werk- en tijdsdruk
 • Weinig of geen autonomie
 • Geen steun van baas of collega’s
 • De ene verandering na de andere
 • Geen waardering, disbalans tussen geleverde werk en het loon

Persoonlijkheidskenmerken

Een aantal voorbeelden

Factoren buiten het werk

Een aantal voorbeelden

 • Kinderen of ouders met speciale noden
 • Relatieproblemen of in een scheiding zitten
 • Familiale-, buren- of andere ruzie
 • Financiële problemen
 • (Jeugd) trauma door een ingrijpende gebeurtenis

Erfelijke factoren

Een aantal voorbeelden

 • Gevoeligheid van cortisol receptoren
 • Effect van stress is genetisch bepaald
 • ...

Burn-out symptomen

Hoewel de klachten voor iedereen verschillend kunnen zijn vind je hier de rode draden. Belangrijk hierbij is dat onderstaande symptomen niet het gevolg zijn van een psychiatrische aandoening.

 • Fysieke klachten
 • Emotionele uitputting en ontregeling
 • Cognitieve, mentale problemen
 • Verminderd vertrouwen in eigen kunnen en talenten
 • Afstand nemen, niet meer betrokken worden, cynisme
 • ...
Symptomen burn-out

Burn-out test

Er is niet één goede burn-out test. Ondertussen zijn er zoveel testen op de markt, van checklistjes tot fysieke onderzoeken. Sommige wetenschappelijk onderbouwd en andere helemaal niet. De ene gaat over de oorzaken of stressbronnen, de andere over de symtomen en nog een andere over weer iets anders.

Testen die redelijk betrouwbaar zijn om een indicatie van klachten te geven (niet om een diagnose te stellen, want dat kan alleen een arts): UBOS, Maslach, BE FOD, BAT, 4 dimentionele klachtenlijst, KIS, OBI.

Burn-out voorkomen

Burn-out voorkomen wil zeggen dat je én zicht hebt op wat je stress geeft én daarmee leert om te gaan, én zicht hebt op de eerste symtomen van te veel stress. Tijdelijk een stap terug zetten en duidelijke afspraken maken met de werkgever kan een oplossing bieden.

Burn-out voorkomen of burn-out preventie kan gebeuren met de VDAB loopbaancheques aangezien dit gaat over goed functioneren op de werkvloer en dus en deel is van loopbaanbegeleiding.

Thema’s die aan bod kunnen komen bij een traject burn-out voorkomen

 • Analyse van stressbronnen en stress klachten
 • Grenzen stellen, nee zeggen, assertiviteit
 • Omgaan met pieker gedrag en beperkende gedachten
 • In balans brengen van energiegevers, energievreters en rustbrengers
 • Structuur, dagindeling en planning, werken met tijdsblokken
 • Bespreekbaar maken van tijdelijk aangepast werk
Burn-out voorkomen

Burn-out behandeling

Herstel van burn-out gebeurt niet overnacht en ook niet direct nadat de stressbronnen zijn weggenomen. Iedereen is anders dus ook de stappen van herstel en de duurtijd ervan verschilt van persoon tot persoon. Daarenboven hervalt 1/5 na herstart op het werk waardoor gedoseerde werkhervatting en blijvende begeleiding een must zijn om dit te voorkomen.

Stappen bij burn-out behandeling

 • Orientatiefase en acceptatie
 • Analyse van stressbronnen en stressklachten
 • Herstellen van je conditie: fysiek en energiegvers
 • Omgaan met stress, pikeren en emoties
 • Versterken van bepaalde competenties
 • Mmissie, talenten en waarden (passen die bij je werk?)
 • Match met sociale omgeving en werk, voorbereiding van je terugkeer
 • Werkhervatting, terugvalpreventie en opvolging

Een aantal van deze stappen op zich kan je ook met een loopbaancoach zetten. Het behandelen of herstellen van burn-out kan niet met VDAB loopbaancheques. Voorkomen en terugkeer naar de werkvloer wel.

Reïntegratie na burn-out

Heb jij je burn-out helemaal achter je en sta je te springen om terug te gaan naar het werk? Super! Wees niet overmoedig en blijf naar je arts en begeleiders luiseren aangezien heel wat mensen hervallen als ze te snel terugkeren, of full time terugkeren terwijl deeltijds beter was geweest. Laat je begeleiden bij de terugkeer naar je werk: een burn-out coach of loopbaancoach kan je hier perfect in ondersteunen.

VDAB loopbaancheques kan je inzetten voor een traject loopbaanbegeleiding dat gaat over terugkeer naar de werkvloer na burn-out.

Thema’s die aan bod kunnen komen bij re-integratie na burn-out

 • Letten op stressoren en symtomen en er adequaat mee omgaan
 • Talenten en energiegevers inzetten op de werkvloer
 • Plannen, organiseren en prioriteiten stellen
 • Omgaan met belemmeringen en beperkende gedachten
 • Zelfvertrouwen boosten, kalimero-gedrag aanpakken
 • Dingen bespreekbaar maken
 • Professionele keuzes maken

Burn-out coach

Het doel van samenwerken met een burn-out coach is een systematische begeleiding gericht op

 • Het verminderen van stressoren en de klachten, bijvoorbeeld via stressmanagement technieken
 • Begeleiden in de terugkeer naar je werk (kan een loopbaancoach ook!)

Dit doet een burn-out coach niet: een diagnose stellen, therapie, quick fixes, klaagsessies organiseren.

Ben je op zoek naar een stress en burn-out coach? Zoek dan zeker iemand die lid is van de VESB (Vereniging Erkende Stress en Burn-out coaches). Een heel aantal A-Lissome coaches zijn VESB lid. Je herkent ze door het ‘VESB’ logo (dat je hieronder terugvindt) bij de individuele profielen van de coaches. Zit je met twijfel of bedenkingen? Neem dan contact met ons op.

Vereniging Erkende Stress en Burn-out coaches

Links het VESB logo.