Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Vertrouwen in talent

Vertrouw in talent

 

Er zijn drie basis elementen nodig voor succes.

Het eerste element is talent. Om succesvol te kunnen zijn moet je beschikken over talent. Nu is het fijne dat iedereen talent heeft. Ieder mens heeft één of meerdere gebieden waar talent voor aanwezig is. Of dit nu creativiteit, zorgzaamheid, doelgerichtheid of stabiliteit is. Elk mens heeft zijn of haar eigen talenten.

Helaas zijn er nog steeds veel mensen die hun talenten niet ontdekt hebben. Of, en dat kan ook, die hun talenten steevast ontkennen. Een belangrijk element van succes ligt dus in het gegeven of je jouw talent ontdekt en of je dit talent gaat voeden.

 

Het tweede onderdeel is vertrouwen. Om je talent de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen is het nodig dat je vertrouwen in jouw talent hebt. Dit vertrouwen heeft voor een deel te maken met jouw persoonlijke zelfvertrouwen. Echter, er zijn grote artiesten, sporters, politici en ondernemers die enorm op hun talent vertrouwen en die tegelijkertijd niet uitblinken in zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is dus geen noodzaak, maar voldoende vertrouwen in je talent waarmee je volledig kunt opgaan in jouw talent geeft de volle ruimte.

Dit vertrouwen krijg je voor een deel mee vanuit het genetisch materiaal en in de vroege opvoeding worden ook belangrijke zaadjes voor het vertrouwen geplant. Voor veel mensen is het van belang om een goede coach te hebben die het vertrouwen in het talent blijft voeden. Zo’n coach kan een partner zijn, een collega of een extern ingehuurde begeleider.

Het derde element is een doel, of een missie. Talent wat in vertrouwen ingezet wordt om een doel te realiseren krijgt de ruimte om echt tot bloei te komen. Doordat het gericht wordt op het doel gaat er weinig energie verloren naar andere zaken.

Naast deze drie hoofdelementen speelt de factor toeval ook nog een belangrijke rol. Het wil niet zeggen dat iedere artiest die getalenteerd is en die doelgericht, vol vertrouwen met zijn talent aan de slag gaat een wereldster wordt. Wat wel gebeurt is dat, als je op deze manier met je talent omgaat, dat de bevrediging voor jezelf enorm toeneemt. Hiermee zorg je dat je succesvol toegevoegde waarde levert, waarmee je zelf veel voldoening in je werk ervaart. En zeg nou zelf, is dat niet veel belangrijker voor een zinvolle levensinvulling dan het succes voor het grote publiek.

 

Arco Kats

Voor A-Lissome

 

Over de auteur

Arco Kats is sinds 2000 actief als management en communicatie trainer. Hij gebruikt zijn werkpraktijk als leerschool en deelt zijn lessen op verschillende manieren. Zo traint en coacht hij op verschillende niveaus, schrijft hij regelmatig en maakt hij trainingstheater. In 2013 heeft hij het initiatief genomen om de coöperatie HetTrainingsbureau.nl op te richten waarmee een groep getalenteerde professionals zich inzetten om mensen het plezier van ontwikkelen te laten beleven.

In 2014 is zijn boek Arco Vertelt op de markt gekomen waarin een verzameling van blogs rondom de meest actuele thema’s van deze tijd zijn opgenomen. Het boek met onder meer een afscheidsbrief aan de crisis, een liefdesbrief voor zijn eigen ego, waardoor hij dit los kan laten, loodst hij de lezer langs verrassende inzichten.

 

#talent #zelfvertrouwen #doelenstellen