Persoonlijk Ontwikkelingsplan of POP

 • Wat zijn je professionele wensen?
 • Wat verwacht je werkgever van je op vlak van ontwikkeling?
 • Hoe wil je graag verder groeien binnen of buiten je organisatie?
 • Hoe bereik je je loopbaandoelen? Welke stappen moet je hiervoor zetten?
 • Wie of wat kan je hierbij onderteunen?

Zeg jij ‘euh’ op bovenstaande vragen en hoor je het in Keulen donderen? Dan is het tijd om werk te maken van jezelf en je persoonlijk ontwikkelingsplan of POP.

Hoewel een persoonlijk ontwikkelingsplan kan gaan over verschillende facetten van je leven (vb relatie, hobby, …) zullen we ons vanuit onze eigen expertise nu focussen op loopbaan en werk.

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een instrument uit de humanresources-management.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een afspraak over jouw persoonlijke ontwikkeling. Deze afspraak kan gemaakt worden

 • Tussen jou en je werkgever
 • Tussen ‘me, myself & I’ – een afspraak die je louter met jezelf maakt natuurlijk!

Jij zorgt voor je eigen leerproces. Om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je professionele toekomst.

Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt je om je ambities waar te maken. Je onderzoekt wat je wilt en moet leren om je werk goed te doen of daar te geraken waar je wilt geraken. Het is een vorm van leren waarmee je zelf aan de slag kunt.

Toen je klaar was met je humaniora of hogere opleiding, hoopte je misschien dat je nu wel genoeg geleerd had. Mis! Je moet tegenwoordig je leven lang leren om bij te blijven. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen. Daar willen ze in investeren ook, als je kan aangeven wat je wilt en wat de meerwaarde ervoor is in je job. Een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt om te blijven leren in het kader van het werk.

Hier vind je de definitie van een persoonlijk ontwikkelingsplan van de VDAB.

Persoonlijk ontwikkelingsplan om je ambities waar te maken

Een goede doelstelling is belangrijk en zinvol. Er gaat een ambitie achter schuil. Goede (gemeenschappelijke) doelstellingen zullen je

 • Inspireren en motiveren
 • Uitdagen om stappen te zetten richting je bepaalde doel
 • Gedrag aansturen (als je geen doel heb, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet)
 • Helpen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen
 • Helpen om het sneller eens te worden in een groep
Persoonlijk ontwikkelingsplan om je ambities waar te maken

Persoonlijk ontwikkelingsplan : Voordelen

Hoewel een persoonlijk ontwikkelingsplan wel tijd en energie kost (misschien ook wel bloed zweet en tranen) heeft het ook heel wat voordelen. We lijsten er hieronder enkele op:

 • Je kan je talenten en competenties ontwikkelen
 • Je kan je specialiseren
 • Je kan je expertise in een zeer specifiek vakgebied verder uitbouwen
 • Je kan ander werk gaan doen (misschien eindelijk je hart volgen)
 • Je kan van rol veranderen, gevarieerder werk doen of net niet
 • Je kan en stapje terug zetten, of opklimmen in de hiërarchie

Daarnaast zal je merken dat, net doordat je werkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan, …

 • De kans klein is dat je vastroest in een functie die je niet (meer) ligt
 • Je je carrièreswitch kan waarmaken
 • Je jezelf beter kent wat ideaal is voor je personal branding
 • Je snel kan inschatten of je achter een bepaalde opportuniteit moet aangaan of niet

Wat staat er in een persoonlijk ontwikkelingsplan?

In een persoonlijk ontwikkelingsplan staat

 • WAT je wilt bereiken, welk je ambities zijn, wat je wilt leren
 • HOE je deze doelen zal bereiken (opleiding, stage, literatuur, …)
 • WIE of WAT je hierin zal ondersteunen (persoon, geld, IT-systeem, …)

Waaraan moeten je doelstellingen voldoen? (P) SMART

Er zijn doelstellingen en er zijn doelstellingen. Ik wil minder last van stress is iets anders dan ik zal meer ontspannen zin op het werk door 1 keer per week te gaan lopen, 1 keer per week met mijn collega’s te gaan lunchen en elke vrijdag te overlopen wat ik die week gedaan heb en mijn planning maken voor volgende week.

Doelstellingen zijn dan

 • positief geformuleerd (P)
 • specifiek (S)
 • meetbaar en de voortgang wordt bewaakt (M)
 • ecologisch (houden op de juiste manier rekening met (de mensen) in je omgeving) en dus aanvaardbaar (A)
 • in je eigen controle en zijn realistisch (R)
 • tijdsgebonden (T)
Wat staat er in een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Evalueer je eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Na het invullen van je POP evalueer je je POP nog eens kritisch. Dit kan je doen aan de hand van volgende vragen:

 • Geeft mijn plan goed weer wat ik wil bereiken?
 • Zal ik bereiken wat ik wil bereiken als ik mijn doelen/deeldoelen realiseer?
 • Zijn mijn doelstellingen duidelijk geformuleerd?
 • Zijn mijn acties beheersbaar (zijn de stappen klein genoeg)?
 • Kan ik de tijd vrijmaken om mijn acties uit te voeren?
 • Is mijn plan te integreren in mijn dagelijkse leven?
 • Welke zijn mijn sterke kanten die me kunnen helpen om mijn plan te verwezenlijken?
 • Welke zijn mijn zwakkere kanten die me kunnen belemmeren in de realisatie van mijn plan?
 • Wat zijn de positieve effecten op mijn leven als ik mijn doelen realiseer?
 • Wat zijn de negatieve effecten op mijn leven als ik mijn doelen niet realiseer?
 • Wie kan me helpen bij het realiseren van (delen van) mijn plan?

Persoonlijk Ontwikkelingsplan als deel van je loopbaanbegeleiding

Volg jij loopbaanbegeleiding met de VDAB loopbaancheques?

Dan maak je na afronding van je 1e cheque een tussentijdse POP en na afronding van je 2e cheque een eindpop (met actieplan).

Wil je meer weten over VDAB loopbaancheques? Klik dan hier.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan als deel van je loopbaanbegeleiding

Doe de loopbaantest

Neem 5 minuten van je tijd en ga via de resultaten van je loopbaantest na of je zelf nood hebt aan een persoonlijk ontwikkelingsplan om je loopbaan bij te sturen!