Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Hoe ga je om met weerstand van je collega’s?

Hoe ga je om met weerstand van je collega’s?

Van tegenwerking naar samenwerking.

De vakantie zit erop. De schooltijd is weer begonnen. De meeste mensen zijn of gaan terug aan het werk. Dat werk kan dan maar beter iets fijn zijn... en idem dito voor de samenwerking.

Iedereen krijgt in zijn werk weleens te maken met weerstand van collega’s. Ook wanneer je nieuwe plan of idee voor verandering meerwaarde heeft voor het team of het bedrijf. Mensen houden eigenlijk helemaal niet van verandering en van de onzekerheid die die verandering met zich meebrengt. Ze moeten wennen aan de nieuwe situatie en vinden het vaak fijner als alles bij het oude blijft, omdat dat voor hen ‘veilig’ voelt. Wanneer jij een voorstel doet voor bijvoorbeeld het aanpassen van hun werkwijze omdat die efficiënter kan, kan dit voor hen betekenen dat ze nieuwe vaardigheden moeten leren en dat hun competenties op de proef worden gesteld. Het heeft dan geen zin om je collega’s te overtuigen van je eigen gelijk, daardoor krijg je alleen maar meer weerstand en tegenwerking. Vraag in plaats daarvan aan je collega’s waartegen ze die weerstand voelen en welke problemen ze voorzien bij de verandering die jij hebt voorgesteld. Zo kun je samen naar een oplossing zoeken om hun weerstand te verminderen, en zullen ze uiteindelijk meer openstaan om mee te werken aan je nieuwe plannen.

Er zijn verschillende manieren waarop je zo’n gesprek met je onwillige collega’s slim aan kunt pakken. Je leest ze in dit blog. 4 handige tips om om te gaan met de weerstand van je collega’s.

Sta open voor andermans standpunten

Vraag aan je collega’s hoe zij over het onderwerp van de voorgestelde verandering denken en luister goed naar wat ze vertellen. Zonder ze in de rede te vallen omdat jij ze wil overtuigen van de noodzaak van jouw plannen. Erken dat de ander er misschien anders over denkt dan jij en probeer door te vragen naar de oorzaak van zijn of haar weerstand. Hierdoor weet je veel beter wat er bij de ander speelt en kun je rekening houden met hun mening of plan van aanpak, wanneer de verandering in de organisatie hoe dan ook onontkoombaar is. Jouw collega’s zullen zich dan ook serieus genomen voelen en daarom minder weerstand vertonen als de verandering daadwerkelijk plaatsvindt. Omdat ze beseffen dat dit hen ook ten goede komt. Investeer ook van tevoren in goede werkrelaties met je collega’s door een praatje met ze te maken of af en toe samen te lachen, dan zal de samenwerking uiteindelijk ook soepeler verlopen.

Laat je niet meeslepen door je emoties

Wanneer je collega’s niet mee willen werken, kan het gebeuren dat jij je boos of teleurgesteld voelt. Waak ervoor dat jij die emoties niet op hen afreageert. Beledig je collega’s niet onbedoeld, ga niet schreeuwen of schelden, maar blijf respectvol en kijk naar de feiten. Wat is er aan de hand en waarom voel jij je er zo boos over? Is er misschien een andere manier waarop je je ongenoegen kan uiten zonder dat je respectloos naar de ander bent? Tel tot 10 of loop even 10 minuten bij je collega’s weg om tot jezelf te komen, wanneer je merkt dat het je niet lukt om kalm te reageren. Adem rustig in en uit en probeer je vervolgens in te leven in de ander. Waarom wil die collega niet met je meewerken? Vaak hebben je collega’s niet eens door dat jij hun gedrag vervelend vindt en gaan ze ook alleen maar uit van hun eigen standpunt of belang. Ga altijd rustig het gesprek aan met de ander, om erachter te komen welke motivatie er achter hun weerstand schuilgaat. Zo voorkom je miscommunicatie of dat je gaat invullen voor de ander wat hij of zij denkt en zal je samen sneller tot een oplossing komen dan wanneer je jouw emoties de overhand laat nemen. Je wilt natuurlijk geen dingen zeggen waar je later spijt van krijgt. Als de ander het gevoel heeft dat je oprecht de dialoog aangaat, zal je collega ook sneller openstaan voor jouw standpunten.

Laat je niet leiden door je emoties

Gebruik de juiste communicatiestijl

Houd altijd rekening met de communicatiestijl van jouw gesprekspartner.

Wanneer je een expressieve collega hebt die er van alles uitflapt zonder goed na te denken over de consequenties van zijn of haar woorden, kun je besluiten om enthousiast jouw nieuwe idee aan te kondigen. En je collega in dat enthousiasme mee te nemen. Hiermee zal je de weerstand van de ander op jouw besluit sneller wegnemen dan als je het als een simpel feit aankondigt.

Als je collega een wat meer beschouwende communicatiestijl heeft en dus wat meer op de achtergrond aanwezig is en het liefst alles rustig overdenkt, kun je eens op kalme toon vragen naar zijn of haar mening over je plan en de weerstand die de ander erbij voelt, waarna ze ongetwijfeld met een goed onderbouwd antwoord zullen komen. Luister daarnaar en vraag goed door om de kern van hun weerstand bloot te leggen. Leg vervolgens jouw argumenten op tafel zonder de verwachting dat de ander daarin mee zal gaan.

Voor je directieve collega is het het fijnst, als je meteen to the point komt en aangeeft dat je het lastig vindt dat de ander zoveel weerstand laat zien naar aanleiding van jouw voorstel. De ander zal dan waarschijnlijk direct aan jou laten weten waarom hij of zij er zo over denkt. Je kunt aan de ander vragen wat dan wel voor hem of haar zou werken.

Collega’s met een vriendelijke communicatiestijl houden van een fijne sfeer op het werk en zullen je niet zo snel laten merken dat ze het niet eens zijn met je plannen voor verandering, omdat ze niet houden van conflicten. Als ze toch laten merken dat ze het niet met je eens zijn, zullen ze je even apart nemen en je dit op een vriendelijke wijze aan je vertellen. Reageer hier kalm op, erken hen in hun gevoel en probeer samen tot een oplossing te komen waar jullie beiden mee kunnen leven.

Door rekening te houden met de communicatiestijl van je collega’s en ze niet allemaal over één kam te scheren, vergroot je je invloed en laat je zien dat je de ander begrijpt. Hierdoor wordt de meeste weerstand voor de verandering al weggenomen.

Creëer draagvlak voor verandering

Draagvlak creëren betekent dat je er van tevoren voor zorgt dat je goedkeuring krijgt van je collega’s voor de plannen die je wilt gaan uitvoeren. Je kunt dit doen door je collega’s vooraf bij je plannen voor verandering te betrekken, door hen ook mee te laten denken over de executie ervan. Zo krijgen ze het gevoel dat zij ook inspraak hebben op wat er gebeurt omdat je naar hun input luistert. Daarnaast kun je aan je collega’s vragen of ze mee willen denken over een oplossing voor een bepaald probleem waarvoor een verandering in het bedrijf of hun werkwijze noodzakelijk is. Vraag daarnaast om feedback van je collega’s voordat je je plan presenteert als een vaststaand feit. Zo zorg je ervoor dat je collega’s van tevoren weten dat er een verandering binnen de organisatie aan zit te komen en komt het voor hen niet als een enorme verrassing. Door vooraf informatie te geven en je collega’s interactief mee te laten denken met een goed plan of het opzetten van een project, zal er veel minder weerstand zijn wanneer je deze veranderingen daadwerkelijk door gaat voeren. Probeer positief te blijven, ook als je omgeving dat niet is.

Blijf positief. Creëer draagvlak voor verandering

Zo ga je om met weerstand van je collega's

Call to action

Iedereen ervaart momenten waarop collega’s weerstand geven… niet altijd even fijn en toch is het een deel van samenwerken.

Hoe ga je vandaag om met weerstand, als die zich voordoet?

Hoe zorg jij er vandaag al voor dat weerstand wordt weggenomen?

Hoeveel draagvlak creëer je al op voorhand?

In welke mate pas je je communicatiestijl aan aan de persoon waarmee je in gesprek bent?

Hoeveel oor hebt je écht naar de input en ideeën van jouw collega’s?

Welke emoties ervaar je als je collega’s weerstand vertonen? En hoe ga je daarmee om?

Welke van bovenstaande tips is de eerste die je zal toepassen?

Hoe kan een jobcoach je ondersteunen in je professionele relaties?

Geloof het of niet maar een slechte of minder goede relatie met de baas of een collega is dikwijls een aanleiding dat iemand vertrekt, ook al doet hij of zij zijn of haar werk graag. En dat is toch jammer. Sommige watertjes zijn misschien te diep, en toch, je kan op zijn minst proberen de relatie te verbeteren.

Professionele relaties is een thema dat heel dikwijls aan bod komt tijdens loopbaanbegeleiding. We gaan na

  • wat de onderliggende oorzaken zijn,
  • de gevolgen en effecten (op de persoon zelf maar misschien ook op het werk en andere zaken) en evengoed
  • hoe je ermee om kan gaan of
  • wat je eraan kan doen om de relatie te verbeteren (als je dat wilt)

Dit kan met de loopbaancheqeus van de VDAB, of zonder de loopbaancheques, op meer dan 50 locaties verspreid over alle provincies in Vlaanderen.

Jobcoach begeleidt bij verbeteren professionele relaties

Proost, op fijn samenwerken met een minimum aan weerstand,

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap via het contactformulier of mail naar annelies@a-lissome.be.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

#omgaanmetweerstand #communiceren #weerstandvoorkomen #weerstandopdewerkvloer #collegas #weerstandtegenverandering #communicatiestijlen #samenwerken

Inleiding

Sta open voor andermans standpunten

Laat je niet meeslepen door je emoties

Gebruik de juiste communicatie stijl

Creëer draagvlak voor verandering