Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Je individuele communicatiestijl onder de loep genomen

Wat is je individuele communicatie stijl?

 

We hebben allemaal onze eigen communicatiestijl en de meesten onder ons hanteren meerdere stijlen waardoor ze zich makkelijker kunnen aanpassen aan hun gesprekspartner.

Weten welke je communicatie-sterktes (en uitdagingen) zijn geeft je inzicht en bewustzijn in hoe je succesvol gesprekken kan voeren. Wanneer je samenwerkt en je je eigen sterktes begrijpt, en die van je collega’s, breng je veel makkelijker het beste in elkaar naar boven, durf je ook meer risico’s nemen, is er meer respect voor individuele verschillen en wordt er uiteindelijk een sterker team gecreëerd waar innovatie en productiviteit floreren.

Net zoals er verschillende leerstijlen zijn, zijn er dus ook verschillende communicatiestijlen. Meer nog, je leerstijl en communicatiestijl zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gebruik onderstaande input om inzicht te krjjgen in je eigen communicatiestijl, en die van anderen.

Intrapersoonlijk

Je leerstijl voorkeur is intrapersoonlijk als je akkoord gaat met het volgende:

 • Leren over mezelf staat centraal in mijn begrip naar anderen toe.

 • Om duidelijkheid te bereiken, moet ik eerst op de hoogte zijn van mijn gevoelens, intenties, motivaties en doelen (voor ik de overstap kan maken naar de andere).

 • Ik heb een goed gevoel van zelf-sturing en denk onafhankelijk.

Je wordt blij als een collega je vraagt: ‘Over welke waarden gaat het hier eigenlijk?' en hebt zelf ook de neiging om die vraag aan anderen te stellen.

Omdat je introspectief (intrapersoonlijk) bent, begrijp je de diepere waarden die inherent zijn aan een situatie. Je gebruikt je innerlijke ervaring als middel om te verbinden met anderen en probeert het doel of zingeving te ontrafelen achter wat er gebeurt.

Interpersoonlijk

Je voorkeur qua leerstijl is interpersoonlijk als je akkoord gaat met het volgende:

 • Het is belangrijk voor mij om mijn gedachten en gevoelens te delen.

 • Anderen zoeken me op en vragen om raad of advies.

 • Ik ben geïntrigeerd door de emotionele dynamiek in interpersoonlijke relaties.

Aan de collega met wie je samenwerkt zal je hoogstwaarschijnlijk vragen: ‘Wat weet je van klant x over wat belangrijk is voor hem of haar?’ en die vraag krijg je ook graag terug.

Als je gedreven bent door interpersoonlijkheid, dan ben je afgestemd op menselijke relaties. Je begrijpt intuïtief de gevoelens, motieven en doelen van anderen. Je begrip van de klant is geworteld in de emotionele connecties die je ermee ontwikkeld hebt.

Logisch

Je voorkeur qua leerstijl is logisch als je akkoord gaat met het volgende:

 • Ik redeneer, stap voor stap, door te denken en te praten.

 • Ik geef de voorkeur aan een gedachtegang volgen tot aan zijn logische conclusie, zonder enige onderbreking.

 • Ik wil rationele verklaringen vinden, voor bijna alles.

Een collega waarmee je samenwerkt zou aan jou mogen vragen: ‘Hoe kunnen we al deze informatie tot een samenhangend geheel brengen? '

Je logische aanleg zorgt er automatisch voor dat je processen coherent en efficiënt voorstelt. Je begrijpt de reeks van gebeurtenissen en hebt een goed begrip van de ‘cijfers’ en hoe zij gelinkt zijn met een project, van het begin tot het einde.

Taalkundig

Je voorkeur qua leerstijl is taalkundig als je akkoord gaat met het volgende:

 • Ik gebruik graag (juiste, mooie, ...) woorden.

 • Ik geef veel aandacht aan de betekenis van woorden.

 • Ik houd ervan om dingen uit te leggen, aan te leren aan anderen, of anderen te overtuigen.

Je wordt ontzettend blij als een collega je vraagt: ‘Welke woorden zouden we hier nu best op plakken?’.

Omdat je kracht ligt in het conceptualiseren via woorden, zijn je verklaringen en beschrijvingen van nature duidelijk en nauwkeurig.

Kinestetisch

Je leerstijl is voonamelijk kinesthetisch als je akkoord bent met het volgende:

 • Mijn zintuiglijke ervaring is erg sterk.

 • Ik voel de gevoelens van anderen en pik hun energie gemakkelijk op.

 • Lichamelijke beweging helpt mij om informatie te verwerken.

Een collega kan je zonder enig probleem vragen: ‘Welke symbolen of andere zaken komen op als je aan dat project denkt?’.

Meestal begrijp je het symbolische karakter van de communicatie en kan makkelijk een symbool verbinden aan de belangrijkste elementen in een project.

Auditief

Je voorkeur qua leerstijl is auditief als je akkoord gaat met het volgende:

 • Ik merk het verschil in tonaliteit, stemvolume en snelheid als iemand spreekt.

 • Ik kan je vertellen hoe iemand zicht voelt enkel en alleen door naar het geluid van de stem te luisteren.

 • Muziek helpt me om dingen te doordenken of te verwerken.

Je collega kan je zonder twijfel vragen: ‘Welk muziekstuk zou je op zijn/haar stemming plaatsen?’ of ‘Hoe denk je dat die persoon zich voelt, als je er zo naar luistert?’.

Door auditief te communiceren kan je op basis van alles wat te maken heeft met muziek, geluid, stem, ... dingen benoemen en zo de communicatie lijnen open houden.

Visueel, ruimtelijk

Je communicatiestijl is visueel-ruimtelijk als je akkoord bent met het volgende:

 • Ik kan dingen bijna letterlijk vanuit verschillende hoeken zien als ik er een beschrijving van hoor.

 • Ik kan gemakkelijk de relatie tussen objecten conceptualiseren.

 • Ik gebruik vaak een metafoor om iets aan anderen uit te leggen.

Een collega moet niet aarzelen om je te vragen: ‘Hoe ziet het (volledige plaatje) eruit?'

Je ziet het grotere geheel, omdat je visueel-ruimtelijk zeer sterk bent en kijkt naar situaties alsof je een luchtfoto neemt, je ziet relaties tussen de verschillende onderdelen van het project.

Wat is jouw individuele communicatiestijl?

Call to action

Wat denk jij dat je voorkeur communicatiestijl (en leer-) is?

Wat is volgens jou de voorkeur van de collega’s waar je het meest mee samenwerkt?

Hoe kan jij je communicatiestijl iets aanscherpen naar die collega’s toe?

Proost op het ontdekken en experimenteren met communicatiestijlen!

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

#communiceren #communicatie #communicatiestijl