Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Gedeeld leiderschap in teams: doen of niet?

Gedeeld leiderschap in teams

 

Er komt heel wat kijken bij het leiden van een team. Je zult dan ook een aantal blogpost vinden die hier al over geschreven zijn op onze site. Tegenwoordig wordt leiderschap echter meer en meer overgelaten aan de teamleden zelf. Met andere woorden wil dit zeggen dat je als teamlid er zelf voor moet zorgen dat je de boel draaiende houdt: een zelfsturend team of gedeeld leiderschap dus. Dit is een enorme klus. Je krijgt bovenop je normale taken en verantwoordelijkheden nog een extra verantwoordelijkheid. Je kan dan ook het gevoel krijgen dat er veel op je afkomt in 1 keer. Misschien heb je zelfs het gevoel dat jij nu helemaal alleen deze leidersrol op jou moet nemen. Niks is minder waar! Een troef van werken in team is namelijk dat je er niet alleen voor staat. Hoe gaan jullie hier dan als groep het best mee om?

Wat is gedeeld leiderschap?

Het gedeeld leiderschap houdt in dat meerdere personen de verantwoordelijkheid op zich nemen om het team aan te sturen. De teamleden zullen elkaar beïnvloeden om ervoor te zorgen dat ze de doelen behalen en een sterk resultaat neerzetten. Gedeeld leiderschap houdt dus concreet in dat elk teamlid voor een deeltje de leiderschapsfunctie op zich neemt. Wanneer dit gebeurt zullen ze samen de leiding vormen voor het team. De verschillende teamleden werken dus samen naar de resultaten toe terwijl ze zelf ook nagaan of dit voldoet aan de verwachtingen, en of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Wat is gedeeld leiderschap?

Voordelen van gedeeld leiderschap

Tijdens het toepassen van gedeeld leiderschap is het heel belangrijk dat iedereen een leidersrol inneemt. Het kan dus niet zijn dat 1 of 2 personen deze taak op zich nemen. Er moet van elke persoon in het team inspraak zijn over het leiden van het team. Wanneer dit gebeurt zal er meer creativiteit ontstaan binnen het team. Dit komt omdat er appreciatie wordt gegeven voor de krachten van de individuele leden. Hierdoor worden meer kansen gecreëerd voor de verschillende leden. Er zijn nog andere elementen die gecreëerd worden door gedeeld leiderschap en die een positief effect hebben op onder andere creativiteit. Deze zijn autonomie, controle en het gevoel dat hun bijdrage gewaardeerd worden.

Gedeeld leiderschap een goed idee?

Is gedeeld leiderschap de beste keuze voor iedereen? Als nieuwe werknemer instappen in een team waarin gedeeld leiderschap de norm is, kan dit een heel intense ervaring zijn. Een aspect dat hierbij een grote invloed heeft, is de mate waarin je teamleden collectivistisch (tegenovergestelde van individualistisch) zijn. Het is namelijk zo dat wanneer de teamleden meer collectivistisch zijn, ze meer open staan voor gedeeld leiderschap. Toets dus zeker bij je teamleden af hoe collectivistisch ze zijn. Daarbij kan je hun mening vragen naar het gedeelde leiderschap. Wanneer je teamleden dit sterk zien zitten, zal je ondanks dat je elkaar niet kent, positief beginnen aan het samen sturen van je team.

Collectivistische personen zullen niet enkel openstaan voor het gedeeld leiderschap. Deze eigenschap zal er ook voor zorgen dat er meer vertrouwen ontstaat tussen je teamleden. Vertrouwen is een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat het gedeeld leiderschap slaagt. Het is dan ook belangrijk om in de beginstadia van het vormen van je team hier sterk op in te zetten.

Is gedeeld leiderschap een goed idee?

Gedeeld leiderschap en online teams

Er zijn enkele voordelen wanneer je gedeeld leiderschap online toepast. Hoewel de aanpak hierbij anders kan zijn, is er geen effect op de mate waarin het team presteert. De positieve effecten op de productiviteit van het gedeeld leiderschap zullen niet verminderd worden. Wanneer teams online werken met gedeeld leiderschap, zullen zij dezelfde prestaties neerzetten. Hierdoor is het gedeeld leiderschap een goede manier van werken ondanks dat het team zich online bevindt. De invloed van hiërarchisch leiderschap, waarbij er 1 externe leidinggevende is, vermindert wanneer teams zich online bevinden. Dit komt omdat de afstand tussen de leidinggevende en het team groter wordt. Wanneer er dus gebruik wordt gemaakt van hiërarchisch leiderschap moeten er extra stappen worden genomen om dezelfde resultaten neer te zetten. Hierdoor kan het beter zijn om het gedeeld leiderschap toe te passen wanneer je online werkt.

Conflicten in teams

In elk team kan er na verloop van tijd een conflict ontstaan. In het ene team is dit al meer dan in het andere. Het volledig vermijden van conflicten zal nooit helemaal realiseerbaar zijn. Het is soms ook voordelig wanneer deze conflicten gaan over het werk zelf. We hebben het in deze blog echter over negatieve conflicten die de dynamiek in de groep kunnen beïnvloeden. Er zijn enkele zaken die deze conflicten kunnen verminderen of net vermeerderen.

Welk effect heeft het gedeeld leiderschap nu op conflicten? Om dit te beantwoorden moeten we kijken naar de diversiteit in het team. Dit heeft namelijk ook een invloed op het aantal conflicten. Hoe hoger de waargenomen diversiteit, hoe minder conflicten er zich zullen voordoen in teams. En in de teams waar gedeeld leiderschap aanwezig is zal het aantal conflicten vermeerderen. In teams met gedeeld leiderschap waarbij de diversiteit hoog ligt, is het dus belangrijk dat deze de juiste begeleiding krijgen. Wanneer je werkt in een team met een hoge diversiteit, kan je best toch werken met een leidinggevende. Hier zal dan het functioneren in groep samen worden besproken zodat verzekerd wordt dat iedereen zich nog goed voelt in de groep en dat eventueel sluimerende conflicten meteen worden aangepakt. In het midden van het groepswerk valt meestal het moment waarop conflicten het meest en/of het hevigst zijn. Rond dit moment is het dan ook aangeraden om zeker een check-in te houden met iemand die buiten de groep staat. Deze conflicten gaan dan vaak over de diversiteit binnen de groep zelf. Dit gaat niet alleen over uitwendige kenmerken maar ook zaken zoals bijvoorbeeld persoonlijkheid en waarden. Dit zijn vaak gevoelige topics en worden dus best in een veilige omgeving aangekaart.

Conflicten in teams

Welk soort leiderschap is er momenteel in je team?

Call to action

In deze blog kon je lezen waarom gedeeld leiderschap positief is. Hoe wordt je team momenteel geleid? Hoe kan je het leiderschap verdelen?

  • Hoe creatief is je team momenteel?
  • Hoe word je team online begeleid?
  • Hoe worden de leiderschapstaken verdeeld onder de teamleden?
  • Zijn je teamleden collectivistisch? Of eerder individualistisch?
  • Hoeveel vertrouwen heerst er momenteel tussen je teamleden?
  • Wordt er binnen je team rekening gehouden met de verwachte prestaties?
  • Hoeveel van de leiderschapstaken komen op jou terecht?

Merk je dat je op een of meerdere van bovenstaande vragen misschien wat de mist in gaat? Dan is het tijd om er iets aan te doen! Welk item zal je het eerst aanpakken? Plan dit nu in in je agenda zodat je het niet vergeet en indien nodig, gebruik een support mechanisme (je partner die je eraan herinnert, een pop-up boodschap op je scherm, …)

Proost, op het delen van leiderschap,

Annelies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap via het contactformulier of mail naar annelies@a-lissome.be .

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

#leiderschap #zelfsturendeteams #gedeeldleiderschap #teamworkmakesthedreamwork #teamwerk