Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Welke zijn bij jou deze 8 aspecten van authentiek leiderschap?

Aspecten van authentiek leiderschap

 

Wat is een authentieke leider voor jou? Hoe weet je of je zelf een authentieke leider bent?

Volgens Bill George zijn authentieke leiders diegenen die écht en moreelgedreven zijn en leiden vanuit karakter; "People of the highest integrity, committed to building enduring organizations … who have a deep sense of purpose and are true to their core values, who have the courage to build their companies to meet the needs of all their stakeholders, and who recognize the importance of their service to society." Wil jij ook zo een leider zijn?

Deze 5 kwaliteiten moet je dan inzetten

 • Begrijpen van je purpose, missie

 • Beleven van je waarden

 • Leiden met je hart

 • Bouwen van verbindende relaties

 • Zelf-discipline

In zijn boek “echte leiders in echte organisaties” heeft Rick Willemsen het over 8 aspecten van authentiek leiderschap. Deze geven een mooi overzicht van wat je onderscheidt van anderen, dat wat je uniek maakt, je eigen blauwdruk als leider zeg maar.

Wat zijn die 8 aspecten dan?

 • Je genen

 • Je persoonlijkheid

 • Je inspiratiebronnen of rolmodellen (positieve en negatieve)

 • Je intelligentie

 • Je talenten

 • Je persoonlijke levensverhaal

 • Je waarden

 • Je drijfveren

Elk van deze woorden is uiteraard voor interpretatie vatbaar dus laat ons er van uitgaan dat de betekenis van het woord diegene is die jij eraan geeft (en die kan (licht) verschillend zijn dan die van iemand anders). Volledigheid bestaat toch niet en is hierin ook niet nodig. Als de grote lijnen maar kloppen voor jou en zo, stap voor stap, je zelfbewustheid groeit.

 

Een klein beetje uitleg over deze 8 aspecten en welke vragen je er jezelf over kan stellen (of vraag aan iemand anders dat hij/zij je deze vragen stelt).

 

Je genen

Welke ‘genen’ heb je meegekregen van je ouders?

Wie ben je vanuit deze genen?

Je genen bepalen voor een zekere mate waar je voorkeuren liggen, waar je sterk in bent, … langs de andere kant kan je ook kiezen om bepaalde dingen niet te doen en een ander gedrag te gaan stellen. Het is bijvoorbeeld niet omdat je opgegroeid bent in een gezin waar er af en toe eens goed geroepen werd dat je niet kan kiezen om zelf niet te roepen op kantoor.

Voorbeelden van wat je mogelijks genetisch hebt meegekregen is hard werken, onafhankelijkheid, spaarzaam zijn, …

 

Je persoonlijkheid

Wat kenmerkt je persoonlijkheid?

Welke persoonlijkheidskenmerken toon je aan de buitenwereld?

Wat zeggen mensen over je?

Welke complimentjes krijg je vaak?

Input van persoonlijkheidsmodellen zoals MBTI, Insights Discovery, DICS, Belbin, … kunnen hier al een hele mooie kijk op geven.

Als je kijkt naar jezelf als leider, wat moeten je medewerkers dan absoluut over je weten zodanig dat ze kunnen beantwoorden aan je verwachtingen? Vertel over wie je bent want pas als je het benoemt en je medewerkers het weten kan het realiteit worden. Je bent er, met al je eigenschappen, en je mag er zijn!

Voorbeelden kunnen zijn: goede luisteraar, oog voor detail, vertoeft graag in een rustige omgeving, relatiegericht, …

 

Je inspiratiebronnen of rolmodellen (positieve en negatieve)

Wie zijn de voorbeeldfiguren waar jij van kan en wil leren? (het kan ook zijn dat een voorbeeldfiguur is van iemand die je helemaal niet wilt zijn)

Waar haal je je inspiratie?

Je inspiratiebronnen of rolmodellen kunnen heel divers zijn. Ze zeggen ook iets over wie je bent en je kan ze gebruiken als leidraad doorheen je loopbaan.

Inspiratiebronnen kunnen zijn natuur, kunst, vormen of kleuren, eten, literatuur, muziek, dromen, fantasie, …

Rolmodellen kunnen voorbeelden zijn van hoe je ook zou willen zijn, bijvoorbeeld Barack Obama omwille van zijn charisma of hoe hij speecht. Langs de andere kant kunnen rolmodellen ook een voorbeeld zijn van hoe je zeker nooit gepercipieerd zou willen worden bijvoorbeeld een dominant of arrogant iemand.

 

Je intelligentie

Wat kenmerkt je intelligentie?

In welke zaken heb je een natuurlijke interesse?

Wat kan je goed?

Zelf vind ik intelligentie soms een blasé woord… in hokjes denken over hoe slim iemand is is net het zelfde als een kaste systeem op basis van hoeveel geld je verdient. Het is immers niet omdat je slim bent dat je een leuk persoon bent (of omgekeerd).

Intelligentie kan zich evengoed kenmerken in hoe je beslissingen neemt, in hoe je relaties opbouwt en onderhoudt, … en dat is niet (altijd) meetbaar.

 

Je talenten

Wat zijn je talenten?

Wanneer zet je ze in?

Welke zet je niet in?

Waar krijg je energie van?

Om op de uitdagingen van de arbeidsmarkt in te gaan is het slim om te bouwen op je talenten, door hierop te focussen kan je je maximale bijdrage en toegevoegde waarde leveren.

Wat is talent? Luk Dewulf verwoordt het zo: "Een talent is een aangeboren gave, een natuurlijk vermogen om iets goed te doen."

We worden allemaal geboren met talent, maar dat betekent niet dat je er ook daadwerkelijk wat mee doet. Heel wat mensen zijn zich immers niet bewust van hun talent, zelfs als ze volwassen zijn. Ze halen de schouders op en geven aan dat ze niet goed weten wat hun talent is. Dat is erg begrijpbaar want het hangt samen met de definitie van talent: talent wordt zichtbaar in die activiteiten die voor jou moeiteloos gaan en je energie opleveren. Deze definitie is erg paradoxaal, want voor jezelf is je talent helemaal niet zo spectaculair of bijzonder. Het gaat immers vanzelf. Doordat talent zo’n sterk ontwikkeld en natuurlijk patroon in je denken en handelen is, ben je jezelf niet altijd bewust van je talent(en). Wanneer je echter naar een ander kijkt merk je hun talenten wel op. Daardoor kom je soms tot het besluit dat anderen bijzondere dingen kunnen en jij niet.

Talent kan je vergelijken met een hernieuwbare energiebron. Als je doet wat je graag en goed doet, laden je batterijen op. Als je doet wat je niet graag doet, dan lopen je batterijen geleidelijk aan leeg. Natuurlijk zijn voortdurend opgeladen batterijen niet realistisch in je werk en leven, maar een goed evenwicht tussen beide is wel belangrijk. Als je batterijen meer dan gemiddeld opgeladen zijn, zijn je veerkracht en weerbaarheid ook hoog. Als je batterijen op een laag pitje staan, zijn je weerbaarheid en veerkracht laag.

Daarom is het belangrijk om te kiezen voor je talent, zeker als je batterijen al veel te lang leeg zijn of je onvoldoende aangesproken wordt op je talent. Ook als je veel geconfronteerd wordt met situaties waarin je iets moet doen waar je niet goed in bent, niet graag doet en dat misschien al maanden duurt, is het belangrijk om keuzes te maken. Een keuze voor een context die meer aansluit op je talent. Noem dit gerust een levensverzekering voor duurzame zin in het leven, om bij te leren en te werken.

Zorg er als leidinggevende dus niet alleen voor dat je vanuit je eigen talenten kan en mag werken, zorg er ook voor dat je medewerkers dat kunnen.

 

Je persoonlijke levensverhaal

Wat heeft je gemaakt tot wie je vandaag bent?

Welke rollen heb je in het verleden opgenomen?

Welke rollen neem je nu op?

Ieder van ons heeft een verleden. Ieder van ons heeft ervaringen opgedaan, positieve en pijnlijke, misschien zelfs gruwelijke. Wat zou de positieve intentie kunnen zijn van je eigen verhaal te vertellen? Wat zouden de voordelen kunnen zijn?

Je verhaal vertellen is een manier om anderen te inspireren en te helpen met hun eigen levensverhaal. Het vertellen zelf heeft zelfs een positief impact op onze eigen psychologische en fysische gezondheid. Je verhaal formuleren helpt je immers uit te drukken en te leren nadenken over wat er in je leven gebeurd is en het op die manier te kunnen plaatsen. Het bevestigt ook nog eens je waarden want soms leer je iets over jezelf terwijl je aan het vertellen bent. Het kan dan ook een manier zijn van ontdekken wat belangrijk is voor je. Doordat je je verhaal kan vertellen, een plaats kan geven aan gebeurtenissen en je je waarden (her)ontdekt of herkent in je verhaal kan er ook een soort van rust optreden, een hoopvol gevoel voor de toekomst.

 

Je waarden

Volgens welke waarden leef en werk je?

Wat zijn je persoonlijke waarden?

Wat vind je belangrijk?

Hulpbron: Barrett Value Center

Onze opvoeders geven ons hun waarden mee, in de pubertijd komt echter meer en meer de vraag ‘wie ben IK?’ of ‘waarvoor sta IK’. Er ontstaat groei naar zelfontdekking en zelfkennis en een duidelijke scheiding tussen ‘wat is van mij’ en ‘wat is van de ander’. Als het onderscheid tussen beiden gemaakt kan worden dan kan je ook beslissen of je iets van de ander bij de ander laat, of niet. Ontwikkeling in zelfbewustzijn geeft innerlijke rust, wat leidt naar zelfacceptatie en meer en meer in je kracht staan.

In het professionele leven is het belangrijk dat onze topwaarden matchen met de waarden van het bedrijf of er zou een waardenconflict kunnen ontstaan.

Je waarden kennen laat je als leidinggevende toe om uit te leggen waar je voor staat en wat je van je collega’s of teamleden verwacht.

Waarden sturen ook ons gedrag aan. Welke gedrag verwacht je binnen je team? Welk gedrag is normaal binnen de organisatie? Welke waarden matchen met dit gedrag? Welke niet?

Met waarden kan je ook een link maken met waarderen want eigenlijk gaat dit laatste over waarden eren… heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat je van het ene compliment helemaal week wordt en het andere je niet raakt? Dat compliment dat echt binnenkomt is meestal omdat het een waarde van je eert…

Hoe meer je in contact bent met je eigen waarden, hoe meer je je hiernaar gedraagt, hoe meer er een gevoel van zelfwaardering zal ontstaan. Op die manier respecteer je je eigen-waarde en dat is essentieel als authentiek leider.

Het leven van je waarden is ook een manier waarop je je missie kan uitdragen.

 

Je drijfveren

Wat zijn je persoonlijke drijfveren?

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, voorkeuren, houding. Je drijfveren kunnen veranderen naarmate je ouder wordt of afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen of ervaringen. Hoe meer van je drijfveren terug te zijn in je (professionele) leven, hoe beter in je vel je zal zitten.

Drijfveren zijn motivatoren, het gaat over wat mensen in beweging zet. Voor de ene is dat financiele zekerheid, voor de andere macht of zingeving, …

 

Call to action

Hoe goed ken je jezelf als je kijkt naar de 8 hierboven genoemde aspecten?

Welke nieuwe dingen heb je ontdekt over jezelf?

Hoe vaak ben je hierover al in gesprek gegaan? (met je partner, je vrienden, collega’s, …)

Hoever sta je af van de authentieke leider die je zou willen zijn?

Wat moet je veranderen om meer te worden wie je zou willen zijn?

 

Proost op jou als authentiek leider!

Alies

 

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

De foto bij deze blog komt van de opleiding Echt leiderschap van TCS

 

#leiderschap #talent #energie #waarden #persoonlijkheid