Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

5 Strategieën voor het omgaan met discriminatie op het werk

5 Strategieën voor het omgaan met discriminatie op het werk

 

In de dynamische en snel evoluerende wereld van vandaag streven organisaties naar inclusiviteit en diversiteit, maar toch blijft discriminatie op de werkplek een zorgwekkende realiteit. Of het nu manifesteert als genderongelijkheid, culturele vooroordelen, leeftijdsdiscriminatie of andere vormen van ongelijke behandeling, het is van essentieel belang voor werknemers om effectieve strategieën te omarmen om met dergelijke uitdagingen om te gaan.

Discriminatie op het werk is een ernstige kwestie die helaas nog steeds voorkomt. Het is belangrijk om effectieve strategieën te hebben om hiermee om te gaan en een gezonde werkplekomgeving te bevorderen.

Deze blog neemt je mee op een verkenningstocht van vijf krachtige strategieën die niet alleen de confrontatie aangaan met discriminatie, maar ook empowerment en zelfzorg bevorderen. Ontdek hoe je gewapend met deze strategieën een actieve rol kunt spelen in het bevorderen van een positieve en inclusieve werkomgeving. Leer hoe je jezelf kunt uitrusten met de nodige tools om verandering te bewerkstelligen en een cultuur van respect en gelijkheid te bevorderen binnen jouw professionele sfeer.

Hier zijn vijf strategieën die je kunt overwegen:

Assertieve communicatie

Een belangrijke strategie is het op een assertieve manier communiceren over de discriminatie die je ervaart.

De eerste stap om met discriminatie om te gaan, is om het probleem te identificeren. Wat is het exacte gedrag of de uitspraken die je als discriminatie ervaart? Het is belangrijk om specifiek te zijn, zodat je je verhaal duidelijk kunt overbrengen aan anderen.

Voordat je actie onderneemt, is het belangrijk om te beslissen wat je wilt bereiken. Wil je dat het gedrag stopt? Wil je een formele klacht indienen? Of wil je gewoon dat je collega's zich bewust worden van het probleem? Je doel zal bepalen welke strategie je het beste kunt gebruiken.

Spreek je gevoelens en zorgen uit bij de betrokken partij(en). Als de discriminatie door een collega of manager wordt veroorzaakt, kan het nuttig zijn om met die persoon te praten. Dit kan een moeilijke taak zijn, maar het kan ook een effectieve manier zijn om het probleem op te lossen. Wanneer je met de persoon praat, is het belangrijk om kalm en assertief te blijven. Leg uit dat je het gedrag als discriminatie ervaart en dat je wilt dat het stopt.

Zoek interne ondersteuning

Identificeer personen binnen de organisatie die betrouwbaar zijn en die je kunnen ondersteunen. Dit kunnen collega's, mentors of leidinggevenden zijn die begrip hebben voor diversiteit en inclusie. Samen sta je sterker en kun je samenwerken aan een positieve verandering.

Maak het onderwerp dus bespreekbaar met een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf (collega's, leidinggevenden of de HR-afdeling). Een vertrouwenspersoon kan een luisterend oor zijn, je steun bieden en je helpen om een plan te maken voor het aanpakken van het probleem. Maak duidelijk dat je respect verdient en dat het discriminerende gedrag niet getolereerd wordt.

Raadpleeg het bedrijfsbeleid en doe een formele klacht

Bekijk het bedrijfsbeleid met betrekking tot discriminatie. Dit kan procedures bevatten voor het melden van incidenten en het in gang zetten van onderzoeken. Door op de hoogte te zijn van het beleid, kun je effectief gebruikmaken van de beschikbare middelen om je zaak aan te kaarten.

Als de discriminatie ernstig is of als je niet in staat bent om het probleem op te lossen met de persoon die de discriminatie uitoefent, kun je een formele klacht indienen bij je werkgever.

De procedure voor het indienen van een formele klacht verschilt per bedrijf. Het is juist daarom belangrijk om je werkgeversbeleid te lezen om te begrijpen hoe je een klacht kunt indienen.

Als je een formele klacht indient, is het essentieel om documentatie / bewijs te verzamelen om je zaak te ondersteunen. Dit kan zijn:

 • E-mails, brieven of andere documenten waarin het discriminatoire gedrag wordt beschreven
 • Getuigenverklaringen van mensen die het gedrag hebben gezien of gehoord
 • Persoonlijke notities van wat er is gebeurd

Het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn mensen die je kunnen helpen om met discriminatie op het werk om te gaan.

Externe hulp inschakelen

Wanneer de interne kanalen binnen de organisatie niet adequaat reageren op discriminatieproblemen, is het verkennen van externe hulp een overweging waard. In deze context kunnen verschillende externe instanties een waardevolle rol spelen om ervoor te zorgen dat jouw klachten serieus worden genomen en op een onafhankelijke en objectieve manier worden behandeld. Hier zijn enkele mogelijke stappen en organisaties waarmee je contact kunt opnemen:

 • Gelijkekansencommissie of Mensenrechtenorganisatie: Veel landen hebben gelijkekansencommissies of mensenrechtenorganisaties die zijn opgericht om discriminatie en onrecht aan te pakken. Deze instanties kunnen informatie verstrekken over rechten op de werkplek en kunnen soms bemiddelen tussen werknemers en werkgevers.
 • Arbeidsadvocaat: Het inschakelen van een arbeidsadvocaat kan een strategische zet zijn als je juridische stappen overweegt. Een arbeidsadvocaat kan juridisch advies geven, je rechten uitleggen en je vertegenwoordigen in juridische procedures als dat noodzakelijk blijkt te zijn.
 • Externe Ombudsman of Mediator: Sommige organisaties hebben externe ombudsmannen of mediators waarmee werknemers kunnen praten over kwesties zoals discriminatie op het werk. Deze professionals kunnen helpen bij het onderzoeken van de situatie en het zoeken naar oplossingen op een onpartijdige manier.
 • Vakbond: Als je lid bent van een vakbond, overweeg dan om contact op te nemen met de vakbondsvertegenwoordigers. Vakbonden kunnen ondersteuning bieden, adviseren over stappen die je kunt ondernemen en zelfs bemiddelen tussen werknemers en werkgevers.
 • Lokale Overheidsinstanties: Afhankelijk van de aard van de discriminatie en de wetten in jouw regio, kun je mogelijk contact opnemen met lokale overheidsinstanties die belast zijn met arbeidszaken. Deze instanties kunnen informatie verstrekken over rechten en kunnen mogelijk stappen ondernemen om de situatie aan te pakken.

Het inschakelen van externe hulp is geen teken van zwakte, maar eerder een proactieve stap om ervoor te zorgen dat je rechten worden gerespecteerd en dat de situatie op een eerlijke manier wordt behandeld. Het kan ook bijdragen aan het bevorderen van positieve veranderingen binnen de organisatie en het voorkomen van toekomstige gevallen van discriminatie.

Investeer in zelfzorg

Discriminatie kan emotioneel zwaar zijn. Investeer daarom in zelfzorg. Overweeg het inschakelen van professionele hulp, zoals counseling of coaching. Zoek steun bij vrienden, familie of andere dierbaren buiten de werkomgeving. Zorg ervoor dat je thuis een positieve en ondersteunende omgeving hebt. Neem de tijd voor zelfreflectie. Begrijp dat discriminatie niet jouw schuld is, en oordeel niet te hard over jezelf. Zorg goed voor je fysieke gezondheid door regelmatig te bewegen, gezond te eten en voldoende te slapen. Richt je op activiteiten en hobby's die je vreugde brengen en ontspanning bieden.

Het handhaven van je eigen welzijn is van vitaal belang in dergelijke uitdagende situaties.

Het investeren in zelfzorg is een teken van wijsheid en veerkracht. Het stelt je in staat om op een gezonde manier met stress om te gaan en je energie te richten op positieve aspecten van je leven, wat essentieel is voor je algehele welzijn in tijden van uitdaging.

Hoe zit het bij jullie met discriminatie op het werk?

Het omgaan met discriminatie op het werk is een complexe uitdaging die zorgvuldige overweging en strategische aanpak vereist.

Door

 • Assertief en constructief te communiceren,
 • Interne hulp te zoeken,
 • Het bedrijfsbeleid te raadplegen (en een officiële klacht in te dienen),
 • Externe hulp in te schakelen, en
 • in zelfzorg te investeren

kunnen individuen een krachtige basis leggen om met deze moeilijke situaties om te gaan.

Onthoud ook dat het aanpakken van discriminatie een collectieve inspanning vereist. Door samen te werken met collega's en de organisatie kunnen veranderingen worden ingezet om een inclusievere en respectvolle werkomgeving te bevorderen.

Het erkennen van de impact van discriminatie en het zoeken naar effectieve oplossingen draagt bij aan een positievere werkomgeving voor iedereen. Organisaties kunnen ook een actieve rol spelen door inclusief beleid te bevorderen, bewustwording te vergroten en een cultuur van respect en gelijkheid te cultiveren.

Proost, op geen discriminatie, wel inclusie, op het werk,

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube


#DiscriminatieOpHetWerk #Inclusiviteit #DiversiteitInDeWerkplaats #EmpowermentOpHetWerk #GelijkeKansen #WerkplekGelijkheid #InclusieveCultuur #RespectOpHetWerk #ZelfzorgOpHetWerk #StrategieënTegenDiscriminatie