Bore-out

 • Verveel je je?
 • Ben je snel geïrriteerd?
 • Voel je je moe terwijl je eigenijk niet veel te doen hebt?
 • Heb je onvoldoende uitdaging op je werk? En/of te weinig werk?
 • Ervaar je weinig zingeving op je werk?
 • Ben je ontevreden over je huidige job?

Let op dat een bore-out niet op de loer ligt! Hoewel het relatief onbekend is komt het meer voor dat je denkt! Alleen praten mensen daar niet gemakkelijk over. Het is een beetje taboe…

Wat is een bore-out?

Volgens Lotta Harju, die in Finland invloed van boredom op de gezondheid onderzocht is een bore-out een weinig plezierige en weinig stimulerende werkomgeving.

Eigenlijk gaat het over systematisch en langdurig je capaciteiten niet kunnen benutten, laat staan ze verder ontplooien. Je gebruikt als het ware maar een stukje van je gehele potentieel, waardoor je je verveelt. Ook al heb je veel werk en werk je lange dagen, intellectueel verveel je je. Het gaat dus niet over even niet op je talenten kunnen vertrouwen, of even een dip hebben, het gaat over het telkens weerkerende karakter ervan, een constante onderbelasting.

Onderzoek door Philippe Rothlin en Peter Werder wijst erop dat zo'n 15% van de werknemers bore-outverschijnselen vertonen…

Bore-out symptomen

Het is helemaal normaal om af en toe op het werk eens periodes te hebben dat er minder werk is of dat je minder bijleert. Dat zijn momenten die je kan gebruiken om wat ‘bij te tanken’, een online cursus te volgen of extra tijd te investeren in dingen die al heel lang zijn blijven liggen.

Als de periode van weinig uitdaging en/of weinig werk systematisch en langdurig is kan dit overslaan naar dit soort van symptomen:

 • Futloosheid, nergens zin in hebben
 • Vermijden van sociaal contact
 • Verminderd zelfvertrouwen, lager zelfbeeld
 • Snel(ler) geïrriteerd
 • Slaapproblemen ervaren, een constante ‘moeheid’ voelen

Met andere woorden, de symptomen zijn behoorlijk gelijklopend met die van een burn-out. Na een tijd ervaar je misschien een schuldgevoel tov je werkgever die je betaalt om je werk te doen terwijl jij het gevoel hebt dat je niet voldoende bijdraagt…

Bore-out symptomen

Oorzaken van een bore-out

Een bore-out komt voor bij personen die onvoldoende of geen uitdagend werk meer hebben en waarbij dit niet van voorbijgaande aard is. In tegendeel: het takenpakket is wat het is en er is weinig verandering of evolutie in mogelijk. Mensen worden te weinig ingezet op hun specifieke talenten en competenties, terwijl dit super belangrijk is voor je zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Bovendien komt je na verloop van tijd in een vicieuze cirkel van passiviteit terecht.

Wie heeft makkelijker of minder makkelijk een bore-out?

Bore-out komt voor wanneer je binnen een job alle kneepjes van het vak onder de knie hebt en je job weinig tot niet uitdagend meer wordt en/of je te weinig werk hebt om een hele dag te vullen.

Heb jij regelmatig nood aan verandering en afwisseling? Dan zijn lager uitvoerende administratieve functies of bandwerk misschien minder voor jou omdat ze meestal staan voor routine.

Onderzoek wijst ook uit dat kaderleden en teamleiders het minst last hebben van bore-out omdat ze meestal uitdagende functies hebben, allerhande problemen moeten oplossen,…

Ook mensen in het onderwijs en de gezondheidszorg hebben minder last van bore-out.

Wie heeft makkelijker of minder makkelijk een bore-out?

Bore-out diagnose of test

Een bore-out is geen ziekt en is ook moeilijk zomaar vast te stellen. Bovendien komen de symptomen erg overeen met die van een burn-out waardoor makkelijk een misdiagnose zou kunnen ontstaan. Klinisch gezien is bore-out dan ook moeilijk vast te stellen en een officiële behandelmethode is er niet. Er wordt ook weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Officiële tests zijn er ook niet hoewel er een aantal afvinklijstjes bestaan. Hierop staan vragen zoals

 • Zet jij voldoende je talenten en competenties in?
 • Vind je dat je werk zinvol is?
 • Weet je wat je in de toekomst wilt doen?
 • Ben je gelukkig?
 • Ga je met plezier werken?

Maak komaf met je bore-out, ga naar een loopbaancoach

 • Herken jij jezelf in bovenstaande uitleg?
 • Heb jij geen zicht meer op je talenten?
 • Weet je niet meer wat je energie geeft?
 •  Wil je ontdekken wat de oorzaken van je bore-out zijn?
 • Wil je je hulpbronnen ontdekken, om je bore-out aan te pakken?

Allemaal topics en thema’s die je kan bespreken met je loopbaancoach om ervoor te zorgen dat je je terug goed gaat voelen in je job en met plezier naar je werk kan gaan

Maak komaf met je bore-out, ga naar een loopbaancoach