Deel dit bericht
- Griet Vanhooren

Zo (her) vind je je levenspad

Zo (her)vind je je levenspad

 

Is jouw pad, uitgestippeld of blanco?

Is jouw weg bepaald door jouw overtuigingen?

Laat jij informatie komen vanuit jouw ziel?

Durf jij luisteren naar jouw fysieke lichaam?…

om zo je levenspad te (her)vinden…

 

Er is geen juist pad... Er is enkel jouw pad...

 

Ik was daarnet op wandel en was verwonderd en dankbaar voor de “ontluikende lente”. Een nieuwe cyclus begint… en terwijl we ons volop in (de nasleep van) het corona verhaal bevinden, blijft de natuur transformeren en stralen…

Ik probeer tijdens het wandelen te voelen hoe deze bijzondere periode mij beïnvloedt…

Door de opgelegde ‘solitude’ krijg ik meer voeling met mijn lichaam, waardoor mijn missie/verlangen steeds duidelijker wordt. Mijn lichaamsgevoel bepaalt mijn levenspad.

4 lichamen

Wij hebben als mens niet één maar vier lichamen. Wij bezitten een fysiek, mentaal, energetisch en een emotioneel lichaam. Ze kunnen worden voorgesteld op het medicijnwiel, waardoor ze gekoppeld worden aan de windrichtingen.

Ons lichaam liegt nooit...

Elke van deze lichamen heeft zijn specifieke taal, kenmerken en kwaliteiten. De kunst is om ervoor te zorgen dat geen van alle lichamen de overhand krijgt. Want het gelukkigst zijn we als elk lichaam ongeveer 25 procent van het geheel uitmaakt. Deze 4 lichamen werken als een circulair systeem en zorgen voor beweging, verandering en groei.

Fysiek lichaam

Ons fysiek lichaam fungeert als spreekbuis voor onze andere lichamen en is de tempel van onze ziel. Het geeft continu signalen hoe het met ons gaat, vaak in de vorm van pijn. Het is een open systeem dat energie opneemt, transformeert en afgeeft, waardoor electrochemische processen, zoals onze hormoonhuishouding en onze autonome functies, zoals vertering, bloeddrukregeling, enz.  functioneren.

Een belangrijk aspect van dit fysieke lichaam is zijn ‘cellulaire intelligentie’, nl. alles wat we ooit meemaakten, zit opgeslagen in onze cellen en door op het fysieke lichaam te werken kunnen we deze intelligentie openen, aanspreken en ontstressen.

De taal van het fysieke lichaam is ‘spanning-ontspanning’. Deze spanningsverschillen kunnen aanvoelen en kunnen reguleren, opent veel mogelijkheden (zie verder de ‘window of tolerance’)

De kracht van ons fysiek lichaam is zijn  zelfherstellende en manifesterend vermogen, namelijk dingen neerzetten en daadkracht generen.

 

Mentaal lichaam

Ons mentaal lichaam bestaat uit onze ‘bewuste’’ geest en onze ‘intuïtie’. Deze situeert zich hoofdzakelijk in onze hersenen, nl. onze linker (ratio) en rechter hersenhelft (intuïtie). Deze twee hersenhelften zijn verbonden door het corpus callosum dat constant de communicatie tussen beide hersenhelften onderhoudt. Dit corpus callosum werkt electrochemisch en electromagnetisch en wordt sterk beïnvloed door stress. Stress verbreekt de communicatie tussen beide hersenhelften, waardoor we het gevoel krijgen ‘niet meer helder ‘ te kunnen denken.

De taal ons het mentale lichaam drukt zich uit via onze gedachten, overtuigingen en beliefs.

De kracht van ons mentaal lichaam is focus (doelgerichte aandacht), concentratie en kennis.

Mentaal - gedachten

Energetisch lichaam

Ons  energetisch lichaam staat voor de energie die alles in je fysieke lichaam doet stromen. Dit lichaam is weliswaar niet zichtbaar, maar wel voelbaar. Je energetische lichaam omvat onder andere de volgende systemen: CHI, chakra’smeridianen , hartcoherentie, hersengolfcoherentie, centraal kanaal... 

De taal van het energetisch lichaam is electromagnetisme, één van de basiswetten van de fysica. Het is het samenkomen van elektriciteit en magnetisme en het houdt alles samen, het is bij uitstek de kracht van verbinding en coherentie.

De kracht van het energetische lichaam is informatie, inzicht, wijsheid, niet-vormelijk, ziel, verlangen, ‘dit is het’.

Emotioneel lichaam

Ons emotioneel lichaam brengt ons dichter bij onze gevoelens.  De essentiele kracht van ons emotionele lichaam is “beweging” (e-movere) en vloeibaarheid. Het werken met het emotionele lichaam nodigt ons uit om de stress rond emoties los te laten om zo te komen tot de krachten van onze emoties en deze krachten in beweging zetten.

De essentiële krachten van onze basisemoties zijn:

  • Bescherming en vertrouwen vanuit angst
  • Grenzen kunnen stellen en doelgerichtheid vanuit boosheid
  • Loslaten vanuit verdriet
  • Vullen, openen en ruimte vanuit blijheid
  • Verbinding vanuit liefde

Blijven in het verhaal’ zet ons vast,‘connectie maken met onze emoties’ door ons lichaam te voelen, zorgt voor beweging, vloeibaarheid en verandering

Het is heel belangrijk om een onderscheid te leren maken tussen ons emotioneel lichaam en mentaal lichaam. Ons mentaal lichaam maakt verhalen, ons emotioneel lichaam voelt emoties hier en nu.

Emoties

Ontspanning - Ontspannen

Het fysieke lichaam vormt voor veel mensen de ingangspoort tot de andere lichamen.  Een voorwaarde om in connectie te kunnen gaan met de andere lichamen is fysieke ‘ontspanning’. Dit kan je doen door licht te bewegen, zoals wandelen, fietsen in de natuur,  door relaxatieoefeningen/meditaties of door leuke dingen te doen zonder direct doel of resultaat.

Aarden is hierbij de sleutel, namelijk ons lichaam afstemmen op de frekwentie van de aarde. Ons zenuwstelsel en de celstofwisseling worden ook in hoge mate door dit aardelektromagnetisch veld beïnvloed. Daarom is het ook zo heilzaam om in de natuur te verblijven.

Biofysicus en celbioloog James Oschman schrijft er uitgebreid over in zijn boek “Energy Medicine: The Scientific Basis”. Oschman verklaart hierin onder andere hoe het menselijk lichaam in staat is zich aan te passen aan het basisritme van de Schumann-resonantie, het electromagnetisch spectrum van de aarde (tussen 7 en 8 Hz). Deze frekwentie komt overeen met onze geproduceerde alpha golven in de hersenen (waarneembaar via EEG) en is ook verbonden met hypnose, meditatie en het stimuleren van focus.

Deze hersentoestand geeft aan dat we bij aarding ontspannen en ontvankelijk zijn en dat onze vier lichamen op elkaar zijn afgestemd. Dan bevinden we ons in de ‘window of tolerance’ (Siegel, 1999).

  • Hyperarousal: Deze zone geeft jou de ruimte om vanuit rust te ageren in plaats van te reageren vanuit jouw stressreflexen fight, flight, freeze.
  • Window of tolerance: In deze zone ben je creatief, zie je opties en kan je nieuw, wenselijk gedrag installeren….
  • Hypoarousal: In deze zone kan je gemakkelijker jouw levenspad (her)vinden.

Zowel in de hyper- als in de hypo-arousal zone zijn we aan het “overleven” en worden we aangestuurd door onze stressreflexen, fight, flight en freeze. In deze zones geraken we uitgeput en kunnen we helemaal niet helder nadenken en handelen.

Als we de tijd nemen om ons fysiek systeem te ontspannen, dan maken we contact met onze drie andere lichamen.  Daarin schuilt een schat aan informatie en kunnen we verbinding maken met ontluikende ideeen/verlangens/wensen/dromen. Durf ernaar te luisteren!

Om te ontspannen kan je luisteren naar enkele relaxatie oefeningen en meditaties op het youtube kanaal van Beweeg&Groei.

Griet Vanhooren

Voor A-Lissome