Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Hoe zorg ik voor efficiënt teamwerk?

 

Teamwerken: een dagelijkse realiteit voor velen

Er wordt tegenwoordig meer en meer ingezet op teamwerken. Het is een echte trend geworden onder bedrijven. Zo blijkt het dus dat 75% van de Europese bedrijven hun werknemers in teamverband laten werken. Ondanks dat er zo veel wordt ingezet hierop, wordt er niet vaak vanuit het bedrijf meegegeven wat ze precies verwachten en hoe je dit efficiënt in de praktijk brengt. Hierdoor kan het zijn dat je teams momenteel niet zo efficiënt werken als je verwacht had. Hoe kan je er dan voor zorgen dat dit verbetert? We helpen je hier verder met enkele tips die er voor zorgen dat de samenwerking optimaal of optimaler verloopt.

4 manieren om conflicten in je team aan te pakken

Tijdens teamvergadering komt er vaak veel input. Deze kan soms aanleiding zijn voor conflicten. De manier waarop hiermee wordt omgegaan kan erg bepalend zijn voor de teamgeest. Er zijn vier verschillende manieren om met kritische vragen en feedback om te gaan in een team: negeren, meegaan, destructief conflict en constructief conflict. We bespreken deze hier verder.

Negeren

Hier wordt niet ingegaan op de input van een teamlid. De vragen of opmerkingen worden niet beantwoord en er wordt niet samen nagedacht over oplossingen. De voor- en nadelen van een voorstel worden dus niet goed besproken.

Meegaan

Er wordt alleen geluisterd naar de kritiek en er wordt geen belang meer gehecht aan het eerste idee van een ander teamlid. De groepsleden focussen zich op de nieuwe ideeën die worden aangegeven en gaan niet in gesprek over de voor- en nadelen van het eerste voorstel.

Destructief conflict

De feedback op het voorstel wordt als beschuldigend en negatief opgevat. Hierdoor zal er een conflict ontstaan in de groep waarbij beide partijen hun gelijk proberen te halen. Het team zal zich dan opsplitsen naar gelang hun mening. Tijdens dit conflict zal ook niet voldoende de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Het gesprek zal worden afgesloten waarna er stilzwijgend wordt gekozen voor het eerste voorstel.

Constructief conflict

Hier wordt er positief gereageerd op de feedback die wordt gegeven. Er wordt verder op ingegaan om te kijken waarom deze persoon hier zo over denkt. Alle teamleden zullen meedenken over mogelijke oplossingen en voorstellen. Zo zal er een eindresultaat ontstaan dat beter was dan de twee verschillende voorstellen die ze aan het begin van de meeting hadden.

Het constructieve conflict is natuurlijk het meest efficiënt. Dit komt omdat hier een open en veilig klimaat wordt gecreëerd waar iedereen zijn mening kan zeggen zonder angst voor negatieve reacties. Dit zorgt voor openheid en creativiteit. Er zal dus een beter eindresultaat ontstaan wanneer iedereen meedenkt en dit open kan bespreken. De som is dus groter dan het gewicht van alle verschillende deeltjes zoals wel eens wordt gezegd.

Hoe pak je conflicten in je team aan?

Productieve teams creëren

Er zijn nog steeds andere redenen waardoor een team niet efficiënt werkt. Er kunnen dan ook conflicten ontstaan tussen de teamleden zelf, op relationeel vlak. Er zijn verschillende manieren hoe je dit niet enkel kan ‘genezen’ maar ook voorkomen.

Om te beginnen is het belangrijk dat er regelmatig met het team wordt samengezeten. Dit is niet om te werken aan de taken maar om te werken aan het team zelf. Hierbij vertelt iedereen hoe deze de  samenwerking ervaart. Wanneer dit regelmatig gebeurt worden de teamleden getraind om open te communiceren over de samenwerking en hun ervaringen. Hierdoor zullen mogelijke frustraties of onderlinge conflicten snel worden opgespoord. Deze kunnen dan rustig besproken worden, er kunnen samen oplossingen voor worden bedacht en er kan binnen het team besproken worden of ze vooruitgang zien of niet. 

Het is belangrijk dat je medewerkers weten hoe ze best reageren op anderen. Dit houdt in dat ze zo veel mogelijk gebruik maken van constructieve conflicten. Daarnaast willen we zo veel mogelijk frustraties en conflicten vermijden. Het is belangrijk om de werknemers hierin te ondersteunen aangezien er niet van hun verwacht kan worden dat ze van zichzelf al alle skills beheersen die hier belangrijk voor zijn. Hierdoor kan het aangeraden zijn om regelmatig trainingen te geven rond teamwerk. Zo kan er bijvoorbeeld een training rond verbindend communiceren, constructieve conflicten, creativiteit, insights discovery,… worden aangeboden.

Wanneer je werknemers zich veilig voelen om hun mening te zeggen, zullen er sneller constructieve conflicten ontstaan. Het is dan ook heel belangrijk om hierop in te zetten en ervoor te zorgen dat er veel vertrouwen is binnen het team. Dit kan eventueel worden bereikt door middel van een teambuilding. Hierbij leren de teamgenoten elkaar beter kennen waardoor ze zich beter voelen in de groep. Het houden van een teambuilding kan dus op lange termijn een grote bijdrage leveren aan de productiviteit binnen je bedrijf.

Ten slotte willen we nog benadrukken dat er geen één manier is die voor elk team werkt. Er is dus niet één manier om ervoor te zorgen dat de productiviteit binnen je teams drastisch gaat veranderen. Het is echter wel belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt binnen het team. Hierdoor zal iedereen zijn best doen om de verwachtte resultaten te halen en zullen er geen plotse vertrekken zijn binnen je organisatie.

Is teamwerk wel effectief binnen onze organisatie?

Er wordt zoals eerder vermeld vaak gebruik gemaakt van teamwerk. Jouw bedrijf kan mogelijks druk ervaren om dit ook in te voeren. Toch is teamwerk niet altijd het beste idee. Er moet gekeken worden of dit effectief een meerwaarde is in je bedrijf. Er kruipt vaak meer tijd en hierdoor ook meer geld in het werken in teams. Wanneer momenteel goede prestaties op tijd worden afgeleverd in de organisatie is er geen nood om aan teamwerk te doen. Als hier dan toch vraag naar is, is het belangrijk om de voor- en nadelen hiervan duidelijk tegen elkaar af te wegen.

De cultuur binnen de organisatie heeft daarnaast ook een grote invloed op hoe er in een team wordt samengewerkt. In bedrijven waar plaats is om te falen zullen werknemers makkelijker gebruik maken van de constructieve conflicten die we eerder besproken hebben. Dit komt omdat werknemers meer veiligheid ervaren om hun eigen mening te zeggen. Wanneer je in een klimaat werkt waar fouten maken niet erg is, maar gezien wordt als een moment om van te leren, zullen er minder fouten voorkomen. Je werknemers zullen meer ruimte hebben om te experimenteren en zullen zo dus ook betere en creatievere oplossingen kunnen bedenken.

Bron: Handboek werkgeluk door Ad Bergsma, Onno Hamburger & Erwin Klappe

Is je teamwerk effectief?

Hoe zorg jij voor de teamspirit binnen je team(s)?

Call to action

In deze blog vond je manieren om met teamwerk om te gaan én te verbeteren. Een aantal vragen die je kunnen ondersteunen bij het zetten van de puntjes op de spreekwoordelijke 'i':

 • Hoe loopt het teamwerken momenteel in jouw organisatie?
 • In welke mate ben jij iemand die je teamleden goed gemotiveerd krijgt zonder veel onproductieve conflicten? 
 • Welk soort conflicten merk je het meest op binnen je team?
 • Hoe vaak worden er in jouw organisatie trainingen/ teambuilding georganiseerd voor de teams?
 • Wordt er bij jullie vanuit gegaan dat alle teamleden de skills al hebben verworven om in team te werken of is dit iets waar je samen aan wilt werken?
 • Welke cultuur heerst er binnen jouw bedrijf en team?
 • Kan iedereen binnen je teams zijn eigen mening zeggen?
 • Is teamwerk de beste optie voor jouw bedrijf?
 • Hoeveel plek is er binnen je teams voor creativiteit?

Merk je dat je op een of meerdere van bovenstaande vragen misschien wat de mist in gaat? Dan is het tijd om er iets aan te doen! Welk item zal je het eerst aanpakken? Plan dit nu in in je agenda dat je het niet vergeet en indien nodig, gebruik een support mechanisme (je partner die je eraan herinnert, een pop-up boodschap op je scherm, …)

Hoe kan loopbaanbegeleiding je helpen bij teamwerking?

Heel regelmatig krijgen we vragen van klanten ivm teamwerking. 2 simpele voorbeelden:

 • Een leidinggevende die meer 'binding' wilt in en met het team.
 • Een medewerker die het moeilijk heeft om met een of meerdere collega's samen te werken.

Beide onderwerpen zijn voorbeelden van een combinatie 'relaties op de werkvloer' en 'leiderschap' in het ontwikkelen van competenties die op de werkvloer het leven aangenamer maken.

Voor deze en nog veel meer thema's kan je de VDAB loopbaancheques inzetten als je aan de voorwaarden voldoet.

We zijn aanwezig op een 50-tal locaties in Vlaanderen en Brussel dus er is zeker een A-Lissome coach in je buurt. Natuurlijk kan je ook zo contact met ons opnemen.

Proost, op gelukkige teams,

Annelies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap via het contactformulier of mail naar annelies@a-lissome.be .

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

#team #teamwerking #teamvorming #effectiviteit #efficiëntie #samenwerken

Inleiding + 4 manieren om conflicten in je team aan te pakken

Productieve teams creëren

Is teamwerk wel effectief binnen onze organisatie?

Hoe zorg jij voor de teamspirit binnen je team(s)? + Hoe kan loopbaanbegeleiding je helpen bij teamwerking?