Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Hoe een burn-out voorkomen?

Hoe een burn-out voorkomen?

 

Burn-out! Het lijkt wel de ziekte van deze tijd.
Omdat velen hiermee te kampen hebben en moeilijk hun weg vinden om hem te voorkomen of eruit te geraken wil ik in deze blog enkele tips geven om er zelf mee aan de slag te gaan.
Er is proactief gedrag dat je kan stellen om een burn-out te vermijden. Dit gedrag bevindt zich zowel op werkvlak als binnen je privéleven.

Je hebt meer kans op een burn-out wanneer je job veel van je vraagt en/of je weinig middelen krijgt. Bedrijven zetten al veel in op het vermijden van burn-out onder werknemers. Toch kan ook jij, als werknemer, hier zelf een rol in spelen. Hoe kan je er voor zorgen dat je alle middelen krijgt om je job goed te kunnen doen én zo jezelf te ontlasten?

Burn-out brengt buiten vermoeidheid nog andere ernstige klachten met zich mee. Zo kan je je depressief voelen en kan je buiten psychologische klachten ook fysieke moeilijkheden tegen komen. Wanneer je last hebt van een burn-out ligt je focus op het behouden van je energie en kan/mag je niet focussen op het toevoegen van nog eens extra acties die naar een burn-out kunnen leiden. Het is dus belangrijk om op tijd aan te geven wanneer het werk je te veel wordt en actie te ondernemen.

Zelfzorg is tegenwoordig een noodzaak. Kortom, wat kan je doen om zelf een burn-out te vermijden?

Burn-out voorkomen - Merk de symptomen of signalen op tijd op

Mogelijke symtomen of signalen van een burn-out zijn legio en dus bij iedereen verschillend. Let goed op jezelf en als je blijvende signalen opmerkt is het tijd om actie te ondernemen.

Burn-out preventie trainingen geven hoewel klein, een blijvend effect. Het is dus aangeraden dat je het bespreekbaar maakt met je leidinggevende wanneer je meer geeft aan je job dan dat je ervan terugkrijgt. Je kan hierbij dus vragen om dit probleem aan te pakken (de manier waarop kan heel erg verschillende zijn) en/of een training op te starten. Nog beter is individuele begeleiding via stress- en burn-out coaching. Het is belangrijk dat je hierbij weet dat je privéleven ook een factor kan spelen bij het ontwikkelen van een burn-out. Kijk dus niet alleen naar je professioneel leven, maar hou ook rekening met de werklast in je privé.

Meer informatie over symptomen vind je hier:

Burn-out voorkomen - Neem initiatief

Aangezien het belangrijk is dat je genoeg middelen hebt om je werk uit te voeren kan je stress vermijden door actief op zoek te gaan naar extra of de juiste middelen. Er zijn heel wat initiatieven die je zelf kan nemen om ervoor te zorgen dat je geen burn-out krijgt. Deze zijn in de eerste plaats vergroten of onderhouden van de controle binnen je job, de sociale steun met je leidinggevende, de sociale steun met je collega’s, de autonomie (ook thuis) en het psychologisch welzijn. Daarnaast heb je het verminderen van thuis/werk conflicten, verbeteren van fysieke gezondheid, taken uitvoeren die energie geven en relaxerende activiteiten uitoefenen.
Ga systematisch voor jezelf na hoe sterk je staat op al deze aspecten en waarop je nog verder kan inzetten. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag of je zelf genoeg controle kan uitoefenen in je job. Kan je je autonomie vergroten? Kan je rekenen op steun van je leidinggevende en hoe kan je die eventueel doen toenemen? …

Burn-out voorkomen - Hoe voer je je acties uit?

Wanneer je vanuit bovenstaande analyse tot concrete actie wil komen is het essentieel om deze gestructureerd aan te pakken. Dit wordt gedaan aan de hand van de 4 stadia van het ‘doel georiënteerd proactief proces model’ met vier stadia

 • voorstellen,
 • plannen,
 • uitvoeren en
 • reflecteren.

Tijdens het voostellen is het de bedoeling dat je stilstaat bij wat je job van je vraagt en wat je hiervan terugkrijgt want dit moet in balans is. Wanneer je job te veel van je vraagt moet je tijdens dit stadium erkennen dat je kans maakt op een burn-out.
Tijdens het plannen kies je de acties die je wilt uitvoeren. Baseer je hierbij op initiatieven eerder in de blog.
In de uitvoeringsfase ga je verschillende stappen zetten om ervoor te zorgen dat de vooropgestelde acties succesvol uitgevoerd kunnen worden. Doe dit niet op je eilandje, maar ga in overleg met leidinggevenden, collega’s en gezinsleden. Deze acties kunnen opgesplitst worden op thuis-, persoonlijk- en werkvlak.
In het laatste stadium, de reflectie, bekijk je de verschillende stappen die je hebt ondernomen en in welke mate deze succesvol waren. Indien deze stappen niet succesvol waren, kan je deze aanpassen en opnieuw proberen.

Hoe ga jij een burn-out voorkomen?

Call to action

In deze blog vond je manieren om een burn-out te voorkomen. Welke acties ga jij uitvoeren? Hoe ga je burn-out herkennen? Hoe ga jij dit bespreekbaar maken binnen jouw organisatie?  

 • Stop je het meeste energie in je thuis, persoonlijk of werkklimaat?
 • Wie van je collega’s begint last te krijgen van hun job? 
 • Hoeveel energie haal jij momenteel uit je job?
 • Hoe voelt de balans van wat je in je job stopt en wat je er uit haalt?
 • Hoe graag doe je je job?
 • Welke training, coaching heb je al gevolgd rond burn-out? Welke boeken heb je er al over gelezen? Wat heb je eruit geleerd en hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
 • Welke gesprekken heb je al met je leidinggevende gehad over preventie van burn-out?
 • Hoe hoog is jouw werklast? Hoe zit het met je draagkracht?
 • Welke acties worden er al binnen je bedrijf genomen om burn-out te voorkomen?

Merk je dat je op één of meerdere van bovenstaande vragen misschien wat de mist in gaat? Dan is het tijd om er iets aan te doen! Welk item zal je eerst aanpakken? Plan dit nu in in je agenda zodat je het niet vergeet en indien nodig, gebruik een support mechanisme (je partner die je eraan herinnert, een pop-up boodschap op je scherm, …)

Proost, op het voorkomen van een burn-out

Annelies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap via het contactformulier of mail naar annelies@a-lissome.be .

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

#burnout #stress #burnoutvoorkomen #zelfzorg #initiatiefnemen #actie

Inleiding

Burn-out voorkomen - Merk de symptomen of signalen op tijd op

Burn-out voorkomen - Neem initiatief

Burn-out voorkomen - Hoe voer je je voorgenomen acties uit?

Hoe ga jij een burn-out voorkomen?