Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Wat is jobcrafting en hoe pak je het aan?

Wat is jobcrafting en hoe pak je het aan?

 

In de dynamische wereld van werk evolueren niet alleen de functietitels, maar ook de manier waarop we onze loopbanen vormgeven. Een opkomende benadering die steeds meer aandacht krijgt, is "jobcrafting" – een proces waarbij individuen actief hun taken, verantwoordelijkheden en interacties op het werk aanpassen om een betere pasvorm te creëren tussen hun persoonlijke vaardigheden, interesses en de eisen van hun baan.

Deze blog werpt een diepgaande blik op wat jobcrafting precies inhoudt, waarom het relevant is in de moderne arbeidswereld en, belangrijker nog, hoe je het succesvol kunt aanpakken. Ontdek de kracht van zelfvormgeving in je carrière en leer strategieën om jouw werkervaring te optimaliseren en meer voldoening uit je dagelijkse taken te halen. Of je nu op zoek bent naar een betere werk-levensbalans, loopbaanontwikkeling of gewoon meer werkplezier, jobcrafting biedt een waardevolle benadering om jouw professionele pad op maat te maken.

Wat is jobcrafting juist?

Jobcrafting is een Engelstalige term die in het Nederlands ook jobboetseren of baanboetseren noemt.

Jobcrafting https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_crafting verwijst naar het proactief aanpassen van je eigen taken, verantwoordelijkheden en werkomgeving om je professionele ervaring beter te laten aansluiten op je persoonlijke behoeften, interesses en vaardigheden. In plaats van passief af te wachten op veranderingen in je werk, neem je zelf het initiatief om je takenpakket te modelleren, zodat het beter past bij wat jij belangrijk vindt en waar je energie van krijgt. Het gaat verder dan simpelweg je werk organiseren; het gaat om bewust vormgeven aan je baan om meer voldoening, betrokkenheid en zingeving te ervaren. Jobcrafting biedt individuen de kans om hun professionele leven op maat te maken, waardoor ze meer controle hebben over hun loopbaanpad en gelukkiger en productiever kunnen zijn in hun werk.

Welke stappen kan je zetten om aan jobcrafting te doen?

Toen ik aan deze blog begon te schrijven en opzoekwerk ervoor deed kon ik precies niet stoppen, ook niet met schrijven…  Hierdoor is de blog veel langer geworden dan ik dacht waardoor ik hem in 2 stukken gemaakt heb. In totaal zijn er 10 stappen beschreven

Hier zijn de eerste 5 stappen die je kunt zetten om aan jobcrafting te doen.

(Deel 2 met de volgende 5 stappen komt dan binnen een aantal weken.)

Doe aan zelfreflectie

Zelfreflectie is de eerste cruciale stap in het proces van jobcrafting. Het gaat erom dat je diep nadenkt over wie je bent, wat je drijft en wat je belangrijk vindt in je loopbaan. Hier zijn enkele specifieke aspecten om te overwegen:

 • Sterke punten en vaardigheden: Neem de tijd om je sterke punten en vaardigheden te identificeren. Wat zijn de dingen waar je echt goed in bent? Deze kunnen variëren van technische vaardigheden tot zachte vaardigheden zoals communicatie en leiderschap.
 • Interesses en passies: Wat zijn je interesses en passies buiten het werk? Identificeer activiteiten en onderwerpen die je enthousiasmeren. Deze kunnen aanknopingspunten bieden voor het ontwerpen van een baan die beter bij je past.
 • Waarden en overtuigingen: Denk na over je persoonlijke en professionele waarden. Wat vind je echt belangrijk in je werk? Zijn het bijvoorbeeld autonomie, samenwerking, creativiteit of maatschappelijke impact? Dit kan richting geven aan de aanpassingen die je wilt maken.
 • Energiegevers en energienemers: Identificeer welke taken en activiteiten je energie geven en welke je energie kosten. Wat zijn de aspecten van je werk die je met plezier vervult en wat zijn de zaken die je als belastend ervaart? Deze inzichten zijn waardevol bij het vormgeven van een meer bevredigende rol.
 • Loopbaandoelen: Stel heldere loopbaandoelen op. Wat wil je bereiken in je carrière? Dit kunnen zowel korte als langetermijndoelen zijn. Het kan gaan om het bekleden van bepaalde functies, het ontwikkelen van specifieke vaardigheden of het bijdragen aan bepaalde projecten.

Door een diepgaand begrip van jezelf te ontwikkelen, leg je de fundering voor weloverwogen aanpassingen in je werk die niet alleen je tevredenheid zullen vergroten, maar ook je professionele groei zullen stimuleren. Neem de tijd voor deze introspectie.

Bepaal je doel

De stap van doelbepaling geeft je richting en fungeert als het kompas voor je loopbaanontwikkeling. Hier zijn enkele stappen om je te helpen duidelijke professionele doelen te stellen, op basis van de resultaten van de zelfreflectie uit de vorige stap:

 • SMART doelen: Formuleer je doelen volgens het SMART-acroniem, wat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dit helpt je om heldere, haalbare en goed gedefinieerde doelstellingen vast te stellen. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "ik wil een betere positie", formuleer je doel als "ik wil binnen het komende jaar een leidinggevende functie verkrijgen binnen mijn huidige vakgebied."
 • (Onderscheid tussen) Korte en lange termijn: Korte termijn doelen kunnen gericht zijn op het verbeteren van bepaalde vaardigheden binnen het komende jaar, terwijl langetermijndoelen kunnen streven naar het bereiken van een leidinggevende positie of het starten van een eigen bedrijf over een periode van vijf jaar.
 • Prioriteren: Geef prioriteit aan je doelen op basis van hun relevantie en impact op je loopbaan. Focus op die doelen die het meest zullen bijdragen aan je professionele groei en voldoening.
 • Flexibiliteit: Houd in gedachten dat doelen aan verandering onderhevig zijn. Sta open voor aanpassingen aan je doelen naarmate je loopbaan evolueert en nieuwe kansen zich voordoen. Flexibiliteit is essentieel om effectief om te gaan met de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Door heldere professionele doelen te stellen, geef je jezelf een krachtig kompas dat je leidt bij het vormgeven van je loopbaan. Het biedt niet alleen duidelijkheid, maar ook de motivatie om gerichte stappen te zetten naar een meer bevredigende en succesvolle professionele toekomst.

Analyseer je huidige rol

Nadat je jezelf grondig hebt geanalyseerd, en je doel hebt bepaald, is het tijd om een diepgaande evaluatie van je huidige baan uit te voeren. De ‘as is’ situatie beschrijven dus. Deze stap helpt je om specifieke elementen van je werk te identificeren die je wilt behouden, versterken, verminderen of zelfs elimineren. Hier zijn enkele richtlijnen voor het uitvoeren van een gedetailleerde analyse:

 • Taken en verantwoordelijkheden: Maak een lijst van alle taken en verantwoordelijkheden die je huidige baan omvat. Beoordeel welke taken je met plezier uitvoert en welke minder bevredigend zijn.
 • Relaties en samenwerking: Analyseer je interacties met collega's, leidinggevenden en andere belangrijke stakeholders. Overweeg hoe deze relaties bijdragen aan je werkplezier en prestaties.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden: Kijk naar de kansen die je huidige baan biedt voor professionele groei en ontwikkeling. Identificeer gebieden waar je meer zou willen leren of waar je je vaardigheden verder zou willen uitbreiden.
 • Werkomgeving en bedrijfscultuur: Beoordeel de fysieke en culturele aspecten van je werkomgeving. Denk na over de impact van deze factoren op je algehele tevredenheid en productiviteit. Denk na over in hoeverre deze cultuur aansluit bij je eigen waarden en of er aspecten zijn die je zou willen veranderen.
 • Waardering en erkenning: Overweeg hoeveel erkenning en waardering je ontvangt voor je bijdragen. Het gevoel gewaardeerd te worden in je werk kan van invloed zijn op je werkbeleving.
 • Balans werk-privé: Evalueer de balans tussen werk en privéleven. Overweeg of je huidige baan voldoet aan je verwachtingen met betrekking tot flexibiliteit en tijdsbesteding.

Door een diepgaande analyse van je huidige baan uit te voeren, kun je specifieke gebieden identificeren die vatbaar zijn voor aanpassingen. Dit stelt je in staat om gerichte veranderingen aan te brengen die je werktevredenheid en prestaties zullen versterken. Deze inzichten vormen de basis voor de volgende stappen in het jobcraftingproces.

Identificeer aanpassingsmogelijkheden

In deze stap gaan we gericht kijken naar de verschillende aspecten van je baan die vatbaar zijn voor verandering. Hier zijn verdere stappen om je te helpen bij het identificeren van aanpassingsmogelijkheden (en hiervoor kan je natuurlijk je input van de vorige stappen erbij nemen):

 • Taken en verantwoordelijkheden: Analyseer je huidige taken en verantwoordelijkheden. Zijn er specifieke taken die je meer voldoening zouden geven als ze aan je rol zouden worden toegevoegd? Zijn er taken die je als minder waardevol beschouwt en die je zou willen verminderen of elimineren?
 • Vaardigheden en competenties: Kijk naar je vaardigheden en competenties. Zijn er nieuwe vaardigheden die je zou willen ontwikkelen? Misschien zijn er taken binnen je huidige functie die je kunt benutten om nieuwe competenties te verwerven.
 • Werkomgeving en bedrijfscultuur: Overweeg de fysieke en sociale aspecten van je werkomgeving. Heb je behoefte aan meer flexibiliteit in je werktijden? Zou je meer willen samenwerken met bepaalde collega's of teams? Identificeer specifieke aspecten die je werkomgeving positief kunnen beïnvloeden.
 • Communicatie en samenwerking: Onderzoek hoe je communicatie en samenwerking met collega's plaatsvinden. Zou je meer betrokken willen zijn bij besluitvormingsprocessen? Kun je je communicatiestijl aanpassen om effectiever met anderen te communiceren?
 • Leer- en ontwikkelingskansen: Kijk naar mogelijkheden voor leren en ontwikkeling binnen je huidige functie. Zijn er trainingen, cursussen of mentorprogramma's die je zou kunnen benutten om je professionele groei te bevorderen?
 • Balans werk-privé: Overweeg de balans tussen werk en privé. Zijn er aanpassingen die je kunt maken om een betere balans te bereiken? Dit kan gaan over flexibele werkuren, thuiswerkmogelijkheden of andere regelingen die je welzijn bevorderen.
 • Klantinteractie en dienstverlening: Als je in een klantgerichte rol werkt, kijk dan naar mogelijkheden om je klantinteractie te verbeteren. Kun je bepaalde aspecten van de dienstverlening personaliseren of innoveren?

Door aanpassingsmogelijkheden te identificeren, kun je doelgerichte stappen zetten om je werk meer in lijn te brengen met je persoonlijke en professionele voorkeuren. Het geeft je de controle om je baan zo vorm te geven dat het beter aansluit bij je behoeften en ambities.

Bespreek met leidinggevenden en collega's

Open communicatie is belangrijk voor een succesvolle implementatie van jobcrafting. Hier zijn verdere details over hoe je deze stap kunt uitwerken door je ideeën te bespreken met je leidinggevende en collega’s:

 • Leidinggevenden inlichten: Plan een gesprek met je leidinggevende om je wensen en ideeën voor jobcrafting te bespreken. Zorg ervoor dat je duidelijk kunt uitleggen welke aanpassingen je overweegt en hoe deze zullen bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan het team of de organisatie.
 • Onderbouw je voorstel: Bereid een overtuigende onderbouwing voor je voorstel voor. Identificeer de voordelen voor zowel jou als de organisatie. Denk aan verbeteringen in productiviteit, verhoogde betrokkenheid, of een betere benutting van je talenten.
 • Luister naar feedback: Sta open voor feedback van je leidinggevende. Het kan zijn dat ze suggesties hebben of vragen hebben over de uitvoerbaarheid van bepaalde aanpassingen. Dit gesprek biedt ook de kans om samen tot de beste oplossingen te komen.
 • Betrek je collega's: Naast het overleg met je leidinggevende, is het belangrijk om collega's te betrekken. Organiseer bijvoorbeeld een teamvergadering om je ideeën te delen en feedback te verzamelen. Wellicht hebben collega's vergelijkbare behoeften of zien ze mogelijkheden voor samenwerking.
 • Zoek naar synergie: Onderzoek manieren waarop jobcrafting de samenwerking binnen het team kan verbeteren. Misschien zijn er taken die beter verdeeld kunnen worden, of kun je bepaalde verantwoordelijkheden delen om de algehele efficiëntie te verhogen.
 • Creëer een open dialoog: Stimuleer een cultuur van openheid en dialoog binnen het team. Moedig collega's aan om ook hun behoeften en ideeën te delen. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving waarin iedereen zich gehoord en gesteund voelt.
 • Implementeer stapsgewijs: Als er consensus is bereikt, implementeer de voorgestelde aanpassingen stapsgewijs. Zorg voor duidelijke communicatie over de veranderingen, en monitor regelmatig de impact ervan op zowel individueel als teamniveau.

Door transparant te communiceren met leidinggevenden en collega's en actief hun input te zoeken, vergroot je de kans op een succesvolle jobcrafting-ervaring. Het bevordert een cultuur van samenwerking en aanpassingsvermogen binnen de organisatie.

Hoever sta jij al met dit 1e deel van jobcrafting?

Door middel van zelfreflectie en het identificeren van jouw persoonlijke drijfveren en waarden, kun je gericht bepalen welke aanpassingen in je werk nodig zijn. Het gaat echt niet alleen om het vermijden van taken die je niet bevallen, maar vooral om het actief zoeken naar kansen en veranderingen die jouw werkervaring verrijken. De diversiteit aan jobcrafting-technieken biedt een scala aan mogelijkheden, of het nu gaat om het vergroten van autonomie, het aanscherpen van je vaardigheden of het versterken van je professionele relaties.

De stappen die we in dit 1e deel van de blog genomen hebben zijn:

 • Aan zelfreflectie doen
 • Je doel bepalen
 • Je huidige rol analyseren
 • Aanpassingsmogelijkheden identificeren
 • Je ideeën afstemmen met je leidinggevende en collega’s

Wat je niet mag vergeten is dat jobcrafting niet alleen een individuele inspanning is, maar ook organisaties kan helpen bij het creëren van een meer flexibele en inclusieve werkomgeving. Door medewerkers de ruimte te geven om hun werk aan te passen, ontstaat er een cultuur van betrokkenheid en tevredenheid, wat op zijn beurt de prestaties en innovatie kan stimuleren.

(Dit is/was het voor Deel 1 waarin we 5 stappen besproken hebben. De volgende 5 stappen komen er dan binnen een aantal weken aan.)

Proost, op een succesvolle jobcrafting,

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube


#JobCrafting #Loopbaanontwikkeling #Zelfvormgeving #Werkplezier #CarrièreGroei #ProfessioneleOntwikkeling #Zelfreflectie #WerkOptimalisatie #JobDesign #CarrièreManagement #PersoonlijkeGroei #Arbeidstevredenheid #LoopbaanNavigatie #Zelfontplooiing #Werkcultuur #VaardighedenOntwikkeling #CareerCrafting #JobHappiness #WerkLevensbalans #LoopbaanAdvies