Deel dit bericht
- Sofie Meyer

VUCA is het nieuwe wit

VUCA op de werkvloer

 

VUCA is the new white.’ Maar wat is de weerslag daarvan op organisaties en de mensen die er werken? Ik zie het als een maatschappelijk kantelmoment naar een nieuw evenwicht. Dat gaat gepaard met heel wat uitdagingen voor werkgevers én werknemers.

De wereld is al een tijdje:

  • Volatile – snel veranderend

  • Uncertain – onzeker

  • Complex

  • Ambiguous – vaag/dubbelzinnig.

 

Peter Hinssen had daar het gepaste vaccin voor, of beter gezegd ‘VACINE’. Want in deze snel veranderende context moeten mensen meer aan de dag leggen.:

  • Velocity - snelheid

  • Agility – behendigheid

  • Creativity – creativiteit

  • Innovation – innovatie

  • Networks – netwerken

  • Experimentation - experimenten

Het is maar een woord. Of toch niet …

Steeds meer wordt de impact van deze tendens zichtbaar, én voelbaar. Ook op de werkvloer. Organisaties moeten zichzelf constant in vraag stellen, jobs worden onvoorspelbaarder en medewerkers moeten meer eigenaarschap over hun loopbaan nemen. Dat is niet niets.

Het is een veruitwendiging van een fundamentele transitie in onze maatschappij. En het vraagt een aangepaste mind-set, nieuwe competenties, andere rollen.

Zoals de rol van de leidinggevende. Waar die in het verleden vaak een sterke experten-rol had, en de ‘tone of voice’ eerder directief was, wordt er nu veel meer gekeken naar de ‘soft skills’ van een leider. Het team komt naar de voorgrond, de leider verschuift zachtjesaan naar de achtergrond (ter ondersteuning van het team). Dat team moet meer zelfsturend worden, optimaal samenwerken, initiatief nemen, innoveren …

Hoge verwachtingen dus. Toch is er nog een hele weg te gaan. We zitten op een kantelmoment, waarbij organisaties en medewerkers op zoek zijn naar een nieuw evenwicht, en nieuwe standaarden.

Begeleiding in dat zoekproces kan helderheid en perspectief scheppen. Vanuit mijn ervaring en interesse ben ik erg bewust bezig met deze veranderende werkcontext. En neem ik dit perspectief ook expliciet mee tijdens begeleidingstrajecten.

Herkenbaar? Zit je zelf in zo’n proces, en kan je ondersteuning gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Samen bouwen we voort vanuit jouw specifieke hulpvraag.

 

Sofie Meyer

Voor A-Lissome

 

Over de auteur

Doorheen de jaren heeft Sofie zich verdiept in de impact van veranderingen (privé en professioneel), de essentie van verbindende communicatie, stress & burn-out, waarden-gedreven handelen en groepsdynamica. Haar professionele ervaring binnen HR, communicatie en veranderingsmanagement vloeien voort uit haar interesse in de mens en zijn omgeving, zijn functioneren en zijn relaties.

Sofie hecht veel belang aan levenslang leren. Om haar ervaringen in te zetten ten dienste van anderen, heeft ze zich doorheen de jaren verder ontwikkeld in de domeinen van change management, communicatie, stress & burn-out, psychotherapie en teamdynamica.

Ze combineert een job, waarin ze mensen begeleid om hun rol als leider in een veranderende organisatie ten volle te kunnen opnemen, met individuele begeleiding en coaching. Ze is er immers van overtuigd dat - door met beide voeten in de praktijk te staan - ze mensen beter kan helpen.

 

#mindset #leiderschap #vuca