Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Inspiratie en quotes voor geluk

Inspiratie en quotes voor geluk

 

Volgens Wikipedia kan Geluk (of gelukkig zijn) worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden.

Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.

Gelukkig zijn is het tegengestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een gevoel van ontevredenheid en vaak samengaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet.

Onderzoek duidt er op dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving.

Er is ook al heel veel over geschreven, vanuit verschillende standpunten. Zelf heb ik er in het verleden ook al meermaals over geschreven. Dit is een voorbeeld ervan.

Meer en meer horen we ook dat geluk op de werkvloer er ook echt wel toe doet. Sommige bedrijven hebben zelfs een ‘chief happiness officer’ aangeduid die als verantwoordelijkheid heeft om bezig te zijn met het beleid en de implementatie rond geluk op het werk.

Hoe gelukkig ben jij op je werk op een schaal van 0 tot 10 op 10?

Hoeveel op 10 zou je willen dat het is?

Wat ontbreekt er om aan dat cijfer te geraken?

 

Hieronder vind je een verscheidenheid aan quotes die naar geluk kijken vanuit verschillende invalshoeken. Zelf vind ik het zalig om me erin te verdiepen en voor mezelf uit te maken of ze ook voor mij waar zijn of niet.

"A happy life must be to a great extent a quiet life, for it is only in an atmosphere of quiet that true joy dare live." (Bertrand Russell)"

"A happy person is not a person in a certain set of circumstances, but rather a person with a certain set of attitudes." (Hugh Downs)

"Be happy for this moment. This moment is your life." (O. Khayyam)

"Be happy with what you have and are, be generous with both, and you won't have to hunt for happiness." (William E. Gladstone)

"Being sad with the right people is better than being happy with the wrong ones." (Philippos)

"Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy." (Norman Vincent Peale)

"Children are happy because they don't have a file in their minds called "All the Things That Could Go Wrong"." (Marianne Williamson)

"Commit to making at least one person happy today by giving them attention, appreciation, and affection." (Deepak Chopra)

"Do you think you could be happy with what you don’t have yet… if you’re not happy with what you already have?" (unknown)

"I don't sing because I'm happy; I'm happy because I sing." (William James)

"If you are not happy here and now, you never will be." (Taisen Deshimaru)

"If you conduct yourself as though you expect to be successful and happy, you will seldom be disappointed." (Brian Tracy)

"If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion." (Dalai Lama)

"In about the same degree as you are helpful, you will be happy." (Karl Reiland)

"It isn't our position but our disposition which makes us happy." (Unknown)

"Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest." (Sri Chinmoy)

"Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want." (Jim Rohn)

"Love one another and you will be happy. It's as simple and as difficult as that." (Michael Leunig)

"Most folks are as happy as they make up their minds to be." (Abraham Lincoln)

"Never miss an opportunity to make others happy, even if you have to leave them alone in order to do it." (Unknown)

"Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties." (Helen Keller)

"Respect yourself enough to walk away from everything that no longer serves you, grows you or makes you happy." (Robert Tew)

"Sometimes we forget what makes us happy, since life takes over." (Alies)

"Staying positive is one of the hardest fights, though I'm happy I'm in it." (Daniel)

"The talent for being happy is appreciating and liking what you have, instead of what you don't have." (Woody Allen)

"The worst part of success is trying to find someone who is happy for you." (Bette Midler)

"We don't laugh because we're happy - we're happy because we laugh." (William James)

"We either make ourselves miserable, or we make ourselves #happy. The amount of work is the same." (Carlos Castaneda)

"What do I want to be when I grow up? Happy. I want to be happy. And useful, loved, loving, healthy, wise, free, strong." (Terri Guillemets)

"Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy." (Norman Vincent Peale)

"You live longer once you realize that any time spent being unhappy is wasted." (Ruth E. Renkl)

"A happy life must be to a great extent a quiet life, for it is only in an atmosphere of quiet that true joy dare live." (Bertrand Russell)

"A happy person is not a person in a certain set of circumstances, but rather a person with a certain set of attitudes." (Hugh Downs)

 

Call to action

Welke (stukje) van de stellingen hierboven geloof jij?

Hoe weet jij dat dat waar is voor jou?

Stel dat je de stelling vandaag (nog) niet gelooft – wat zou het verschil zijn mocht je het wel geloven?

 

Proost op écht geluk!

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen; annelies@a-lissome.be .

 

#geluk #inspiratie #quote #quotes