Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

Hoe het beste uit je coaching halen?

Hoe het beste uit je coaching halen?

 

Meer en meer mensen 'gaan in coaching', zowel op eigen initiatief als op vraag van het bedrijf waarvoor ze werken. Persoonlijk vind ik dat een heel positieve trend. Individuele coaching kan namelijk veel dieper gaan dan wat er in een training openlijk wordt besproken, bovendien is het aangepast aan het individu zelf.

‘Wat is coaching eigenlijk?’ is een vraag die ik nog regelmatig hoor. Wikipedia verwoordt het zo: Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

 

Om je coaching dan ook optimaal te laten renderen zijn er toch een aantal zaken waar je best rekening mee houdt:

 

Tijd voorzien

Om voluit te kunnen profiteren van coaching is het belangrijk dat je tijd vrijhoudt in je agenda. Voor het coachingsgesprek zelf voorzie je best voldoende tijd en ruimte, en de telefoon gaat uit zodat je je ten volle kan focussen op je eigen topic en proces. Ook vóór de coaching neem je best wat tijd: Waarover wil ik het hebben vandaag/morgen met mijn coach? Wat zijn de zaken die me de laatste tijd het meest hebben gestoord? Welke evolutie heb ik doorgemaakt sinds vorige gesprek? Ook na het gesprek is het goed om tijd te nemen: laat alles wat bezinken, noteer wat je grootste inzichten zijn, welke acties je zal nemen (tegen wanneer), ...

 

Open en eerlijk communiceren

Coaching werkt altijd het beste als je helemaal open en eerlijk bent: naar jezelf en naar je coach toe. Alleen al het durven luidop uitspreken van bepaalde dingen brengt evolutie in het geheel. Als coachee moet je dus bereid zijn om ‘alles’ te vertellen tegen je coach. Niets is te onbelangrijk dat het niet benoemd mag worden. Als je coachee iets op je lever hebt (al is het over de samenwerking met de coach) dan wordt dat best besproken want het garandeert een beter resultaat en eventuele misverstanden kunnen zo uit de weg worden geruimd.

Wist je trouwens dat je coach in principe is gebonden aan confidentialiteit (cfr ICF code of ethics, sectie 4) ? Als je bij je coach niet eerlijk mag of durft zijn, waar dan wel? ...

 

Geregeld samenvatten

Het coaching proces wordt versterkt wanneer je tijdens het gesprek inzichten, gedachten, mogelijke oplossingen, ... kan verwoorden. Dit wordt nog eens extra ondersteund als je die zaken ook noteert. Later kan je hier dan op terugvallen en al dan niet mee aan de slag gaan. Nog een stap verder is het schrijven van een reflectieverslag: met welke vraag ben ik gestart , hoe is de huidige situatie, welke percepties heb ik hierover, wat maakt deze situatie voor mij moeilijk, welke zijn de mogelijke oplossingen, hoe kijk ik hier nu tegenaan, ... Als je dit deelt met je coach krijgt deze (maar ook jijzelf) een beter inzicht in hoe je leert.

 

Hardop dromen

Door de sleur van alledag zijn de meesten onder ons vergeten wat ze graag langetermijn zouden willen bereiken. We zien door de bomen het bos niet meer en focussen enkel nog op datgene wat gedaan moet worden versus datgene wat we graag (eens) zouden willen. Door hardop te dromen, en dat ook letterlijk naar je coach te benoemen kan je weer ervaren hoeveel energie je dat geeft. Het uitspreken van een hartewens, een levensdoel, droom, passie, ... helpt om een langetermijn visie te zien, die concreter te maken en daar dan actie op te ondernemen.

 

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces

Coaching ondersteunt je bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen die je als coachee hebt. Als je eigen strategieën bedenkt om je doelen te bereiken, hoe je bepaalde moeilijkheden kan overwinnen, vergroot je je enthousiasme en je kans op succes. Het is belangrijk dat je als coachee zelf verantwoordelijkheid neemt over je proces, het bereiken van je doelen. Uitspraken als ‘ik heb mijn doel niet bereikt want mijn coach heeft me niet voldoende handvaten bezorgd’ of ‘ik doe dit omdat het moet van mijn coach’ zijn geen voorbeeld van zelfverantwoordelijkheid. Jij staat toch aan het roer van je loopbaan en leven?!

 

Proost op een coaching traject met veel inzichten én resultaat!

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches of klik door op de kaart onderaan.

 

LinkedIn - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube

 

#coaching #mindset #verantwoordelijkheid #communiceren #tijd #dromen