Deel dit bericht
- Annelies Quaegebeur

3 redenen waarom goede medewerkers vertrekken

Waarom goede medewerkers vertrekken

 

De laatste jaren is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Vaste contracten bestaan eigenlijk niet meer en loyale medewerkers vinden die 20 jaar lang bij hetzelfde bedrijf willen werken, is nu vrijwel onmogelijk. Een heleboel medewerkers zijn tegenwoordig op zoek naar werk dat zinvol is en dat bijdraagt aan een betere wereld. Het gaat niet meer om simpelweg brood op de plank krijgen, de inhoud van het werk zelf (en waar dat toe bijdraagt) is nu minstens even belangrijk. Ook de jongere generatie medewerkers die nu de arbeidsmarkt betreedt, is gewend aan meer vrijheid en het pakken van nieuwe kansen als deze zich voordoen. Zij houden van een uitdaging en willen zichzelf blijven ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat je ze als leidinggevende de ruimte geeft om te groeien, zodat zij optimaal kunnen functioneren op het werk. Wanneer je dit daadwerkelijk doet, zullen ze graag geruime tijd bij hetzelfde bedrijf willen werken. Helaas zijn er ook een aantal zaken waar leidinggevenden af en toe nog mee de mist ingaan, zodat goede medewerkers uiteindelijk met de noorderzon vertrekken richting een andere (betere) job.

3 redenen waarom goede medewerkers vertrekken

 

Geen waardering uitspreken

In veel bedrijven wordt er vooral gelet op wat er beter kan. Hoe kan de medewerker nog beter presteren? Hoe worden de targets wel behaald en hoe kunnen de telefoongesprekken met klanten nog sneller worden afgehandeld? Natuurlijk is het belangrijk om medewerkers hier op te begeleiden, maar het belang van een welgemeend schouderklopje of compliment mag zeker ook niet worden onderschat. De beste medewerkers zetten hun beste beentje voor en vinden het fijn om positieve feedback te ontvangen op de resultaten die zij voor het bedrijf realiseren. Wanneer je als leidinggevende laat blijken dat je tevreden bent in de vorm van een compliment, salarisverhoging of een promotie, krijgen je medewerkers het gevoel dat ze oprecht gewaardeerd worden en blijven ze loyaal aan hun huidige werkgever. Het geeft ze net dat extra duwtje in de goede richting om gemotiveerd te blijven en met plezier naar hun job te gaan. Ben je als leidinggevende alleen maar aan het klagen bent over wat er niet goed gaat kan je je de vraag stellen of je persoonlijk betrokken bent bij je personeel? Dan moet je er niet raar van opkijken als ze plots het bedrijf verlaten.

 

Zonder waardering geen toekomst!

 

Je afspraken als leidinggevende niet nakomen

Een andere grote fout die je als leidinggevende kunt maken, is het doen van beloften die je vervolgens niet nakomt. Je medewerkers verliezen dan snel het vertrouwen en zien jou als incompetent en respectloos. Bovendien, wanneer jij je als leidinggevende niet aan je afspraken houdt, zullen jouw medewerkers zich ook een stuk minder aantrekken van de regels die in het bedrijf zijn opgesteld. Want als jij het goede voorbeeld niet geeft, waarom zouden zij dat dan wel doen? Er ontstaat onverschilligheid bij de medewerkers, omdat ze het gevoel hebben dat ze simpelweg niet op je kunnen rekenen. Het respect is weg en daarmee ook het gezag en vertrouwen dat je zou moeten uitstralen als leidinggevende in een team. Probeer eens in de schoenen van je medewerkers te gaan staan en bedenk hoe het voelt wanneer een belangrijke belofte die gedaan is, zonder duidelijke reden niet wordt nagekomen. De intrinsieke motivatie van de medewerkers om hun best te doen neemt drastisch af en het kan zomaar zijn dat ze naar een bedrijf vertrekken waar er wél naar ze geluisterd wordt. Met andere woorden: luister naar je medewerkers, geef het goede voorbeeld en kom je afspraken na.

 

Medewerkers geen toekomstperspectief bieden

Als je als leidinggevende geen duidelijk beeld hebt van wat individuele medewerkers nodig hebben, is het niet vreemd dat deze medewerkers op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging waar wel aandacht wordt geschonken aan hun persoonlijke verlangens en behoeftes. Als er bijvoorbeeld sprake is van een duidelijke hiërarchie in het bedrijf (‘ik ben de baas en jij moet doen wat ik zeg’), zullen de medewerkers zich niet gelijkwaardig behandeld voelen en zijn ze minder gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven die alles graag bij het oude houden, omdat dat nu eenmaal de manier is ‘waarop ze het altijd hebben gedaan.’ Hierdoor zullen de zeer betrokken en innovatieve medewerkers een hekel krijgen aan hun job en uiteindelijk zelfs ontslag nemen. Als alles bij het oude blijft, is er namelijk ook geen ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ze stagneren dan in een job die ze geen voldoening meer geeft. Zorg er daarom voor dat je als leidinggevende goed nadenkt over de talenten van iedere medewerker afzonderlijk en hoe die in het bedrijf ingezet kunnen worden om bepaalde organisatiedoelstellingen te behalen. Wees flexibel en geef medewerkers bijvoorbeeld de vrijheid om ook nog een privéleven te hebben naast het werk. Laat ze eens een paar dagen thuis werken. Zorg daarnaast voor voldoende vakgerichte opleidingen die door hen gevolgd kunnen worden op kosten van het bedrijf. Zo voorkom je ongewenst personeelsverloop en loop je niet het risico dat goede en loyale medewerkers overstappen naar de concurrent die wel talloze mogelijkheden aanbiedt voor zelfontwikkeling.

Hoe voorkom jij dat goede medewerkers vertrekken?

Call to action

Als je leidinggevende bent

  • Hoe goed scoor je op bovenstaande 3 punten op een schaal van 0 tot 10 op 10?

  • Waar denk je dat er nog ruimte voor verbetering is?

  • Welke stappen zal je zetten om hierin te groeien?

  • Wie zou je als voorbeeld kunnen nemen die wel al doet wat jij zou willen doen?

Als je je leidinggevende wilt evalueren

  • Hoe goed scoort je leidinggevende op bovenstaande 3 punten op een schaal van 0 tot 10 op 10?

  • Waar stoor je je echt het meest aan? (het is niet omdat iets laag scoort dat jou dat ook echt stoort…)

  • Hoe zou je willen dat dit ‘storende element’ eruit ziet in de toekomst? Wat verwacht je dan exact van je leidinggevende?

  • Wat zou het geven als je dit ook bespreekbaar zou maken met je leidinggevende?

Proost, op een professionele toekomst mét waardering,

Alies

 

Wat heeft dit artikel je bijgebracht? Laat het gerust weten via een commentaar of persoonlijke boodschap.

Deel ook dit artikel met je netwerk, je doet er hen, jezelf en ons een enorm plezier mee! We zouden het ook fijn vinden om je terug te zien op onze Facebookpagina. Daar vind je inspirerende tips, quotes, inzichten, artikels,... ivm loopbaan en business.

Wil je hier graag persoonlijk op werken en wens je daar wat ondersteuning bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via annelies@a-lissome.be of via de contactformulieren op de persoonlijke pagina’s van onze coaches.

 

#personeelsverloop #waardering #toekomstperspectief #personeelsbeleid #retentie #zinvolwerk #compliment #positievefeedback #leiderschap #leidinggeven #persoonlijkeontwikkeling

Werk voldoet niet aan de verwachtingen

Er wordt geen waardering uitgesproken

Leidinggevende komt gemaakte afspraken niet na

Er wordt geen of weinig toekomstperspectief geboden